Det var 1862 års kommunalförordningar som lade grunden för dagens moderna kommunen. Reformen innebar att socknen omvandlades till kommun. Kommunerna bildades med utgångspunkt i den kyrkliga församlingsindelningen. Vånga var en av 37 landskommuner som 1862 bildades runt om Kristianstad.

Kommunen ansvarade för allt från gator och torg till fattigvård. Ansvaret bestämdes av en rad olika lagar, förordningar och stadgar. Nya uppdrag har tillkommit och försvunnit i takt med förändringar i bestämmelserna.

Vissa lagar har försvunnit, andra har gjorts om. Bland annat ligger 1871 års fattigvårdsförordning och 1917 års barnavårdslagar till grund för dagens socialtjänstlag. Ett annat exempel är 1913 års alkoholistlag som gjorde det straffbart att ha ett alkoholmissbruk.

Anmälan till fattivårdstyrelsen

En piga rymmer från sin tjänst i Gärds Köpinge och 1912 får Fattigvårdstyrelsen i Degeberga kommun in en anmälan.

Anmälan till fattigvårdsstyrelsen i Degeberga angående en piga som rymt från sin tjänst 1912.

Texten i anmälan

Till fattigvårdsnämnden i Degeberga

Meddelar härmed att pigan Maria som genom eder försorg varit fästad hos mig från den 1 november 1911 nu åter avvikit från sin tjänst, det är oss obekant var hon befinner sig men även om hon anträffas våga vi icke återtaga henne i tjänster, fjärdingsman har fått hämta henne två gånger, förra gången var hon borta i sju dagar. Hon har under di sista tre fjärdedelar av tjänstetiden flerfaldiga gånger nekat fullgöra förelagda sysslor samt med de grövsta svordomar och okvädingsord ställt sig trotsande mot min hustru. Vadan det med anskrivna skedda synes mig nödvändigt att församlingen söker få henne allvarligt varnad genom att hon någon tid finge tvångarbete på någon anstalt.

Gärds Köpinge den 9 mars 1912

Högaktningsfullt

Utställningen Kommunalordförandens papper

Den här informationen är en del i utställningen Kommunalordförandens papper om bortglömda dokument från 1800-talet som hittades i en lada i Vånga. De gamla papperna visade sig vara handlingar från tiden när Vånga ännu var en egen kommun. Ladan där de upptäcktes tillhörde en gång ordföranden i kommunalstämman i Vånga kommun.

Läs fler delar av utställningen via länken nedan.

Källor

Kristianstads kommun. Kommunstyrelsen. L1a:1 Tidningen C4 Kristianstad 1967-1987.

Landsarkivet i Lund. Vånga kyrkoarkiv. AIIa:3 Församlingsböcker 1908-1924.

Minnesruna ”Jöns Mårtensson, Vånga” Sölvesborgstidningen den 27 oktober 1927, hämtat från KBs tidningsdatabas 2020-04-30

Oppmanna/Vånga kommun. Kommunalfullmäktige. A1:1 Protokoll 1950-1954.

Vånga kommun. Kommunalfullmäktige. A1:3 Protokoll 1945-1951.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?