Stadsfullmäktige 160 år

Den 5 januari 1863 höll fullmäktige i Kristianstads stad sitt första sammanträde. 2023 är det 160 år sedan. För att uppmärksamma detta har kommunarkivet tagit fram protokollet från det allra första sammanträdet med Kristianstads fullmäktige.

Kommunfullmäktige (tidigare stadsfullmäktige) är det högst beslutande organet i kommunen. Hos Kristianstads kommunarkiv finns protokollen från de senaste 160 åren bevarade.

Hos kommunarkivet finns det tusentals protokoll från olika kommunala myndigheter. Bara kommunfullmäktiges arkiv består av över 200 böcker med protokoll.

De första ledamöterna


Gustaf Ulrik Bergenstråhle, fullmäktiges första ordförande

Riddare Gustaf Ulrik Bergenstråle, Kristianstads första fullmäktigeordförande.

Under fullmäktiges 160 åriga historia har många personer tagit plats i fullmäktige. Fullmäktiges allra första ordförande var riddare Gustaf Ulrik Bergenstråhle. Bergenstråhle föddes i Östergötland 1810, tog hovrättsexamen 1828 och var hovrättsråd 1852-1880. 1863 blev han Kristianstads första fullmäktigeordförande.


Per Axel Bergström, fullmäktiges förste vice ordfördande

Assessorn Per Axel Bergström, vice ordförande för Kristianstads första fullmäktige.

När första ordföranden skulle väljas fick Bergenstråhle och assessorn Per Axel Bergström lika många röster vardera. Valet avgjordes därför med lottning och Bergenstråhle vann. Per Axel Bergström fick posten som vice ordförande. Senare blev Bergström civilminister och senare även landshövding i Örebro län.

Övriga ledamöter i Kristianstads stadsfullmäktige

 • Kapten von Arbin 
 • Apotekaren Gauffin
 • Fabrikör Lundquist
 • Kopparslagaren Werlin
 • Handlanden Fiedler
 • Major Malmström
 • Handlanden Svanberg
 • Baron von Otter
 • Målerimästaren Lindblad
 • Hovrättsassessoren Leth
 • Greve Horn
 • Grosshandlaren Ljunggren
 • Hovrättsassessoren Gyllensköld
 • Byggmästaren Holmgren
 • Garfverifactorn Hofstrand
 • Urmakare Kjellberg
 • Fabrikören von Berger
 • Handlanden Aspegren
 • Major Trägårdh
 • Hovrättsfiscalen Nilsson
 • Handlanden Falkengren
 • Rector Cavallin
 • Styckjunkare Pettersson
 • Handlanden Bergman
 • Doctor Holmer
 • Handlanden Sjögren
 • Spegelfabrikören Säfström
 • Kapten Carlsohn

Den första kvinnan tar plats


Anna Lundqvist, första kvinnliga ledamoten i Kristianstads stadsfullmäktige

Anna Lundqvist, första kvinnliga ledamoten i Kristianstads stadsfullmäktige.

Efter rösträttsreformen 1909 blev det möjligt för kvinnor att väljas in i fullmäktige. Den första kvinnliga ledamoten i Kristianstads stadsfullmäktige var Anna Lundqvist. Hon valdes in år 1910. Kristianstad blev en av de första kommunerna i Sverige att ha en kvinnlig fullmäktigeledamot.

Anna Lundqvist var engagerad i många frågor inom staden. Hon var invald i folkskolestyrelsen och fattigvårdsnämnden, hon var även

med och bildade Kristianstads Frivilliga Fattigvårdsförening. Nästa gång en kvinna tog plats i fullmäktige i Kristianstad var 1918

Kommunernas bildande

1863 genomfördes den första kommunalreformen i Sverige. Reformen innebar att landets kyrksocknar omvandlades till kommuner. Då fanns det många fler kommuner än det gör idag exempelvis så var Everöd, Fjälkinge, Kiaby och Vittskövle alla egna självstyrande kommuner. Samtidigt bildades även Kristianstads stad som blev den största kommunen i det som idag är Kristianstads kommun.

I Kristianstads stad infördes stadsfullmäktige och i övriga kommuner infördes kommunalfullmäktige.

Sedan kommunbildningen 1863 har två kommunsammanslagningar genomförts: 1962 och 1971. Dagens Kristianstads kommun bildades 1971.

Det första mötet

Här kan du ta del av protokollet från det första sammanträdet för 160 år sedan. Kommunarkivet har även transkriberat protokollet.

Första protokollet fullmäktige Kristianstad 5 januari 1863.pdf Pdf, 5.6 MB.

Transkription första protokollet fullmäktige Kristianstad 5 januari 1863.pdf Pdf, 107.1 kB.


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?