Beställa uppgifter ur arkivet

Här kan du beställa uppgifter och kopior ur kommunarkivet. Det hjälper oss om du kan beskriva vad du letar efter och ge så många detaljer som möjligt. Våra samlingar är inte digitaliserade utan finns bara i pappersformat. Du får skannade kopior.

Vi hjälper dig att ta fram uppgifter från arkiven. I kommunarkivet samsas miljoner uppgifter i våra 33 000 volymer. Informationen som göms i arkivhandlingarna är bred. I i barnavårdsnämndernas arkiv finns exempelvis uppgifter om faderskapsärenden. I fattigvårdsstyrelserna beskrivs hur barn placerats i fosterhem eller hur äldre placerats på ålderdomshem.

I kommunarkivet finns också klassfotografier, noter, sånghäften och mycket annat. Vi förvarar också relativt nya handlingar, exempelvis kommunala beslut som fattats i nutid.

Samlingen finns i pappersformat

Kommunarkivets samlingar är inte digitaliserade utan finns bara i pappersformat. Du kan titta i Klara Arkivsök, via länken nedan, för att få en överblick av vad som finns i kommunarkivet.

Ritningar över byggnader

Ritningar över fastigheter och bygglovshandlingar kan du inte beställa här. Du kan kontakta kommunens medborgarcenter eller Lantmäteriets webbtjänst Min fastighet. Läs mer via länken nedan.

Skolbetyg

Kopior av skolbetygen beställer du inte här utan du använder en separat beställning. Läs mer om hur du går till vägar genom att klicka på länken nedan.

Beställa uppgifter ur arkivet

Vilken typ av uppgift söker du? * (obligatorisk)
Vilken typ av uppgift söker du?

Tidsavgränsningen kan vara ungefärlig.

Ange gärna, om du har, personens namn, födelsedatum och födelseort.

Var gärna så detaljerad som möjligt. Det hjälper oss när vi ska hitta det du letar efter.
Jag vill få svar via * (obligatorisk)
Jag vill få svar via


Handlingar som innehåller uppgifter som berörs av sekretess eller en större mängd personuppgifter lämnas ut på papper och skickas ut med post.
Avgift * (obligatorisk)
Avgift

Kristianstads kommun tar ut en avgift för att kopiera handlingar. Upp till 9 kopior är gratis och därefter kostar det pengar. Information om våra avgifter för kopiering av offentliga handlingar hittar du under relaterad information. Din beställning ur arkivet kan innebära att du måste betala en avgift.


Om du begärt handlingarna via brev skickar vi dem till den här adressen.


Ange gärna ett telefonnummer om vi behöver ställa kompletterande frågor till dig.

Om du begärt handlingarna via e-post skickar vi dem till den här adressen. Om du anger e-postadress får du också en bekräftelse på din beställning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?