Beställa uppgifter ur arkivet

Här kan du beställa uppgifter från kommunarkivets 1300 arkiv. Vi hjälper dig att ta fram uppgifter från arkiven. Du får skannade kopior.

Informationen som göms i arkivhandlingarna är bred. I barnavårdsnämndernas arkiv finns exempelvis uppgifter om faderskapsärenden. I fattigvårdsstyrelserna beskrivs hur barn placerats i fosterhem eller hur äldre placerats på ålderdomshem.

I kommunarkivet finns också klassfotografier, noter, sånghäften och mycket annat. Vi förvarar också relativt nya handlingar, exempelvis kommunala beslut som fattats i nutid.

Sök i vår arkivförteckning

Allt som är bevarat hos Kristianstads kommunarkiv beskrivs i en arkivförteckning. Förteckningen är öppen för allmänheten och tillgänglig i Nationella Arkivdatabasen (NAD) på Riksarkivets hemsida.

Ritningar över byggnader

Ritningar över fastigheter och bygglovshandlingar kan du inte beställa här. Du kan kontakta kommunens medborgarcenter eller Lantmäteriets webbtjänst Min fastighet. Läs mer via länken nedan.

Skolbetyg

Kopior av skolbetygen beställer du inte här utan du använder en separat beställning. Läs mer om hur du går till vägar genom att klicka på länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?