Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Barn och utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) arbetar med utbildning från förskola till vuxenutbildning. Vi ansvarar för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola och musikskola.

Vi är cirka 3000 medarbetare och vi finns på olika platser runt om i hela kommunen.

Verksamheterna är indelade i fem skolområden. Fyra skolområden ansvarar för förskola, grundskola och fritidshem. Ett skolområde ansvarar för gymnasieskola och vuxenutbildning. Den centrala förvaltningen har fyra avdelningar som arbetar med ekonomi, HR, planering och utveckling. Utbildningsorganisationen är starkt decentraliserad och därför är det många beslut som fattas av respektive chef.

Organisationsskiss över Barn- och utbildningsförvaltningen
Organisationsskiss över barn- och utbildningsförvaltningen

Vi har även övergripande enheter som arbetar med bemanning (vikarier inom förskola och skola), kost (mat i förskola och skola), modersmål, elevhälsa, mottagningsenheten för nyanlända - Slussen,  transport (skolskjuts) och didaktisk enhet.

Skollagen och skolförordningen är några av de lagar och förordningar som styr vår verksamhet. Lagarna ger ett direkt uppdrag från stat till rektor.

Vårt arbete styrs av barn- och utbildningsnämnden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.