Barn och utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) arbetar med utbildning från förskola till vuxenutbildning. Vi ansvarar för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och musikskola.

Organisationsskiss över barn- och utbildningsförvaltningen.
Organisationsskiss över barn- och utbildningsförvaltningen.

Vi är cirka 3200 medarbetare och vi finns på olika platser runt om i hela kommunen.

Verksamheterna är indelade i fem skolområden. Fyra skolområden ansvarar för förskola, grundskola och fritidshem. Ett skolområde ansvarar för gymnasieskola och vuxenutbildning. Den centrala förvaltningen har fyra avdelningar som arbetar med ekonomi, HR, planering och utveckling.

Skollagen och skolförordningen är några av de lagar och förordningar som styr vår verksamhet. Lagarna ger ett direkt uppdrag från stat till rektor.

Vårt arbete styrs av barn- och utbildningsnämnden.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.