Målet med att marknadsföra Kristianstad är att öka resandet från våra prioriterade marknader till vårt område och därigenom skapa ökad lönsamhet och tillväxt för besöksnäringen i kommunen.

De marknader vi arbetar med förutom den svenska marknaden är Tyskland, Danmark och Nederländerna. När vi marknadsför området utgår vi från tre teman som är våra styrkeområden och som efetrfrågas av målgrupperna; Natur, Kultur och Mat & Dryck.

Trovärdig kommunikation – genom andra

Vår marknadsstrategi är att vi, för att få en trovärdig kommunikation, samarbetar med utvalda kanaler som med sin röst berättar om Kristianstad för sina läsare/tittare.

Detta gör vi genom olika kanaler

Mediesamarbeten
Gemensamt i Skåne gör vi mediesamarbeten i syfte att få mer plats, större räckvidd och möjlighet att påverka kvalité och budskap. Denna typ av samarbeten är betalda, men ger då också garanterade resultat och innehållet marknadsförs och får större räckvidd än redaktionella artiklar. Innehållet är högkvalitativt och autentiskt och bygger på att innehållsskaparna har besökt vårt område.

Influencersamarbeten

Vi identifierar och bjuder in bloggare och instagrammare vars innehåll och målgrupp matchar vår profil. Urvalet för vilka som vi bjuder hit eller tackar ja till baseras på kvalitet, trovärdighet och relevans.

PR – och pressresor

PR- och pressarbetet är fortfarande en viktig del i att marknadsföra området. De senaste åren har mediebranschen befunnit sig i en omställningsfas. Det är inte längre bara nationella tryckta dagstidningar och magasin som har bra genomslagskraft utan de digitala kanalerna ökar och arbetar också över landsgränser. Därför har vårt arbete idag allt mer ett digitalt fokus. När vi bjuder in journalister är det numera oftast också till skräddarsydda, individuella resor som är matchade med just den kanal som resan avser.

Travel Trade

För att nå ut med produkter på de utländska marknaderna är researrangörsledet en viktig del. Här handlar det om att matcha produkter med researrangörer för att på så sätt få fler säljkanaler för våra besöksnäringsföretag.

Annonsering och content

När vi har samarbeten av olika slag kompletterar vi ofta dem med inlägg i våra digitala kanaler samt annonsering på Facebook/Instagram för att driva trafik till innehållet i den kanal det finns. Annonseringen riktas då för att nå våra målgrupper baserat på intresse, demografi (ålder, kön) och geografi.

Läs och lär mer om:

Marknader och målgrupper

Att ha förståelse för olika målgruppers behov och en inblick i de marknader som vi har flest besökare ifrån är en förutsättning för att vi tillsammans ska bygga en attraktiv destination. Läs mer på Visit Skånes webbplats.

Hur kan man arbeta med researrangörsledet?

Skåne har ett brett utbud med stor variation och många möjligheter. Läs mer nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?