Invandring och integration

Att mötas är integration. I Kristianstad lever människor med olika bakgrund och erfarenheter och för att ta tillvara på den mångfalden behöver människor mötas.

Vad är integration?

Integration handlar om att alla aktivt ska kunna vara med och påverka samhället. Oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska alla ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det är ett delat ansvar mellan myndigheter, föreningar, företag och individer. Ett integrationsfrämjande arbete kan se olika ut och vi har samlat information om hur vi arbetar för att skapa möjligheter för en god integration i Kristianstads kommun.

Om du är ny i Sverige eller vill engagera dig får du här tips om hur du kan träna svenska (Lära svenska), möta nya vänner (Mötesplatser) och andra föräldrar (föräldrar och barn), få en aktiv fritid (Föreningar och fritid) och vilket stöd som finns.

Plan för värdigt mottagande

Kristianstads kommuns Plan för integration och värdigt mottagande börjar med orden, ”Det moderna Kristianstad vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet och värdet av att ta tillvara på mångfalden i samhället, samverkan är en nödvändighet. Alla delar den gemensamma framtiden och det är det som görs tillsammans som skapar samhällsutveckling”.

Planen handlar om hur arbetet med integration i Kristianstads kommun kan samordnas och effektiviseras, både mellan våra förvaltningar och bolag och med andra samhällsaktörer. Planen föreslår ett antal åtgärder för kommunens arbete med integration och värdigt mottagande. Bakom planen står kommunens förvaltningar och vårt kommunala bostadsbolaget, ABK.

Alla kan göra något

Om du är privatperson så finns det flera sätt som du kan bidra till integrationen i Kristianstads kommun. Vi har samlat några initiativ.

Kompis Sverige

Ni blir matchade, en person som är ny i Sverige och en som är etablerad svensk. Ni bestämmer  själva vad ni vill göra och när ni vill ses. Genom att matcha personer utifrån intressen, livssituation och personlighet kan ni bli bra kompisar redan från början.

Anmäl ditt intresse för en ny kompis i Kristianstad 

Volontär

På Näsby finns Urbana Hembygdsgården. Där träffas människor över kultur-, religions-, köns- och åldersgränser. Hit kan du höra av dig om du vill anmäla dig som volontär. Läs mer under mötesplatser.

På Volontärbyrån kan du hitta andra uppdrag som volontär. Där kan du söka ideella uppdrag från föreningar i hela Sverige.

Volontärbyrån

Språkcafé

Ett språkcafé är ett ställe där man möts för att träna svenska. Under lära svenska kan du läsa mer om vilka som erbjuder språkcafé i kommunen.

Engagera dig i en förening

I Kristianstad finns det en rad föreningar, studieförbund och organisationer som hjälper flyktingar.

Bli God man

Ett barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar får en god man. Det är en kvinna eller man som ska ansvara för barnets eller ungdomens personliga och ekonomiska förhållande. Vi söker alltid godemän.

Bli God man

Erbjuda bostad till uthyrning för nyanländ

Sedan mars 2016 finns en lag som anger hur många nyanlända med uppehållstillstånd som varje kommun ska ta emot varje år. Det är vårt ansvar att hjälpa dem med bostad. Vi söker därför boenden i varierande storlekar. Har du ett rum, en lägenhet eller ett hus att hyra ut kan du kontakta vår projektledare bostad. Vi kan ta ansvaret för uthyrning av din bostad eller hjälpa till med hyreskontrakt, upplysning om lagar och regler kring uthyrning m.m. Kontakta oss om du är intresserad av att hyra ut.

Frukostmöten

Vi ordnar frukostmöten för föreningar, studieförbund, organisationer och volontärer, som arbetar med integrationsfrågor, fyra gånger om året. Då informerar vi om den aktuella flyktingsituationen och om insatser och projekt som pågår och vi delar erfarenheter kring integrationsarbetet i kommunen.

Om du är engagerad i en förening, ett studieförbund eller en organisation och arbetar med integrationsfrågor i Kristianstads kommun är du välkommen att kontakta någon av våra integrationssamordnare för mer information. Om du vill anmäla dig till någon av våra frukostträffar kan du fylla i formuläret under e-tjänster.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.