Invandring och integration

I Kristianstad lever människor med olika bakgrund och erfarenheter. För att ta tillvara på mångfalden behöver vi mötas och skapa goda förutsättningar så att alla är delaktiga i vårt samhälle.

Vad är integration?

Integration handlar om att alla ska kunna vara delaktiga och ha möjlighet att påverka samhället. Oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska alla ha lika rättigheter och skyldigheter. Det är ett delat ansvar mellan myndigheter, ideella organisationer, företag och individer. Ett integrationsfrämjande arbete kan se olika ut och vi har samlat information om hur vi arbetar för att skapa möjligheter för en god integration i Kristianstads kommun.

Alla kan göra något

Oavsett om du bott i kommunen under flera år eller är nyanländ så finns det flera sätt som du kan bidra till integrationen i Kristianstads kommun. På följande sidor ser du hur det ser ut i Kristianstad, vilket stöd som finns och hur mottagandet av asylsökande och nyanlända är organiserat.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.