Sociala jouren

Sociala jouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger när socialtjänstens mottagningsteam har gått hem för dagen, och om ärendet inte kan vänta till nästa vardag. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Vänd dig till sociala jouren om du:

 • misstänker att barn eller ungdomar far illa
 • är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende
 • har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk
 • är i akut behov av boende med stöd
 • är i akut behov av ekonomiskt stöd.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.