Sociala jouren

Sociala jouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid.

Här kan du få rådgivning eller hjälp med olika akuta sociala problem som inte kan vänta till nästkommande vardag. Barn som far illa, våld och missbruk är prioriterade områden. Både privatpersoner och myndigheter kan kontakta sociala jouren.

Du når Sociala jouren via Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost AB,  på 040-67 69 058, vardagar efter kontorstid, samt nätter och helger.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.