Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2018 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Gå direkt till en månad
Januari Juli
Februari Augusti
Mars September
April Oktober
Maj November
Juni December

 

Januari månads möten
NämndDatumTid
Kommunfullmäktige 16 13.00
Kommunstyrelsen 24 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 10, 17, 31
Informationsmöte: 10, 31
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 22 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 25 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 9 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 08.30
Byggnadsnämnden 30 Heldag
Kommunrevisionen --- ---
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 25 Heldag
Omsorgsnämnden --- ---
Tekniska nämnden --- ---
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

Februari månads möten
Nämnd                                                 DatumTid
Kommunfullmäktige Inställd, på grund av för få ärenden.                  13.00
Kommunstyrelsen 14 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 7
Informationsmöte:  28
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 19 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden 6 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 13.00
Byggnadsnämnden 27 13.00
Kommunrevisionen 16 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 2 09.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 15 13.00
Tekniska nämnden 1 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 20 09.30

 

Mars månads möten
Nämnd                                                  Datum                              Tid
Kommunfullmäktige 13 13.00
Kommunstyrelsen 21 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 7, 14
Informationsmöte: 28
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 19 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 1, 29 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 6 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 08.30
Byggnadsnämnden 27 13.00
Kommunrevisionen 21 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 15 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 13.30
Omsorgsnämnden 15 13.00
Tekniska nämnden 15 09.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 14 13.30

 

April månads möten
Nämnd                                                Datum                             Tid
Kommunfullmäktige 17 13.00
Kommunstyrelsen 25 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 11, 18 10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 16 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 26 13.30
Barn- och utbildningsnämnden 3 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 24 08.30
Byggnadsnämnden 24 13.00
Kommunrevisionen 25 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 19 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 12 13.30
Omsorgsnämnden 19 13.00
Tekniska nämnden 26 13.00
Valnämnden 24 09.30
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ---                                      ---

 

Maj månads möten
Nämnd                                                       Datum                                  Tid
Kommunfullmäktige                                  inställt - för få ärenden  
Kommunstyrelsen 23 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 9, 16
Informationsmöte: 2, 30
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 21 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 31 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 8 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 29 08.30
Byggnadsnämnden 29 Heldag
Kommunrevisionen 23 09.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 17 Heldag
Omsorgsnämnden 17 13.00
Tekniska nämnden --- ---
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

Juni månads möten
Nämnd                                                 Datum                              Tid
Kommunfullmäktige 12                 13.00
Kommunstyrelsen 20 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 5, 16
Informationsmöte: 13

10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete- och välfärdsnämnden 28 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 5 Heldag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 26 08.30
Byggnadsnämnden 26 13.00
Kommunrevisionen 20 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 13 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 14 13.30
Omsorgsnämnden 14 13.00
Tekniska nämnden 14 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 11 13.30

 

Juli månads möten
Nämnd                                          Datum                 Tid
 Inga möten planerade    

 

Augusti månads möten
NämndDatum                              Tid     
Kommunfullmäktige --- ---
Kommunstyrelsen 29 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöte: 22
Informationsmöte: 22
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 20 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 30 13.00
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 28 08.30
Byggnadsnämnden 28 13.00
Kommunrevisionen 29 09.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 23 13.30
Omsorgsnämnden 30 13.00
Tekniska nämnden 23 13.00
Valnämnden 21 09.30
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

September månads möten
NämndDatum                               Tid      
Kommunfullmäktige 18                                   13.00
Kommunstyrelsen 26 09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 12, 19
Informationsmöten: 5, 12

10.00
10.00
14.00

Kommunstyrelsens personalutskott 17 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 27 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 4 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 25 08.30
Byggnadsnämnden 25 Heldag
Kommunrevisionen 19 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 6 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 20 13.00
Tekniska nämnden --- ---
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

Oktober månads möten
NämndDatum                                 Tid
Kommunfullmäktige 9 13.00
Kommunstyrelsen 24 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 10, 17
Informationsmöte: 3, 31
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 22 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 25 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 2 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 08.30
Byggnadsnämnden 30 13.00
Kommunrevisionen 3 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 25 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 4 Heldag
Omsorgsnämnden 18 13.00
Tekniska nämnden 4 09.00
Valnämnden 18 16.00
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 17 13.30

 

November månads möten
Nämnd                                                 Datum                                       Tid
Kommunfullmäktige                                   13 13.00
Kommunstyrelsen 21 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 7, 14
Informationsmöte: 28
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 19 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 29 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 6 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 08.30
Byggnadsnämnden 27 13.00
Kommunrevisionen 22 13.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 15 13.30
Omsorgsnämnden 15 13.00
Tekniska nämnden 8 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

December månads möten
NämndDatum                                 Tid       
Kommunfullmäktige 12                    09.00 (budget)
Kommunstyrelsen 19 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 5, 11
Informationsmöte: 5
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete- och välfärdsnämnden 20 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 4 Heldag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 11 08.30
Byggnadsnämnden --- ---
Kommunrevisionen 12 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 6 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 13 13.30
Omsorgsnämnden 13 13.00
Tekniska nämnden 13 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 10 13.30
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.