Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2019 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Gå direkt till en månad
Januari Juli
Februari Augusti
Mars September
April Oktober
Maj November
Juni December

 

Januari månads möten
NämndDatumTid
Kommunfullmäktige 15 13.00
Kommunstyrelsen 23 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 9, 16, 30
Informationsmöte: 9, 30
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 21 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 2, 31 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 8 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 29 08.30
Byggnadsnämnden 29 Heldag
Kommunrevisionen 16 09.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 24 Heldag
Omsorgsnämnden 17 13.00
Tekniska nämnden 17 Heldag
Valnämnden 31 10.00
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

Februari månads möten
Nämnd                                                 DatumTid
Kommunfullmäktige Inställt             ---
Kommunstyrelsen 13 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 6
Informationsmöte:  27
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 18 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 28 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 5 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 26 13.00
Byggnadsnämnden 26 13.00
Kommunrevisionen 13 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 7 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 28 13.30
Omsorgsnämnden 14 13.00
Tekniska nämnden 14 13.00
Valnämnden 28 10.00
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

Mars månads möten
Nämnd                                                  Datum                              Tid
Kommunfullmäktige 12 13.00
Kommunstyrelsen 20 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 
8 (fredag kort möte)

13
Informationsmöte: 27


8.30

10.00
10.00

Kommunstyrelsens personalutskott 18 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 28 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 5 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 26 08.30
Byggnadsnämnden 26 13.00
Kommunrevisionen 13, 20 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 14 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 14 13.00
Tekniska nämnden 14 13.00
Valnämnden 28 10.00
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 7 13.30

 

April månads möten
Nämnd                                                Datum                             Tid
Kommunfullmäktige 10 13.00
Kommunstyrelsen 24 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 3, 10 10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 15 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 25 13.30
Barn- och utbildningsnämnden 2 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 08.30
Byggnadsnämnden 30 13.00
Kommunrevisionen 24 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 17 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 4 13.30
Omsorgsnämnden 25 13.00
Tekniska nämnden 18 13.00
Valnämnden 25 10.00
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ---                                      ---

 

Maj månads möten
Nämnd                                                       Datum                                  Tid
Kommunfullmäktige                                  14  
Kommunstyrelsen 22 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 8, 15
Informationsmöte: 8, 29
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 20 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 29 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 9 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 28 08.30
Byggnadsnämnden 28 Heldag
Kommunrevisionen 22 09.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 9 Heldag
Omsorgsnämnden 23 13.00
Tekniska nämnden 16 Heldag
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

Juni månads möten
Nämnd                                                 Datum                              Tid
Kommunfullmäktige 11               13.00
Kommunstyrelsen 19 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 5, 12
Informationsmöte: 12

10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete- och välfärdsnämnden 27 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 4 Heldag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 25 08.30
Byggnadsnämnden 25 13.00
Kommunrevisionen 19 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 4 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 13 13.30
Omsorgsnämnden 20 13.00
Tekniska nämnden 13 13.00
Valnämnden 27 10.00
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 12 13.30

 

Juli månads möten
Nämnd                                          Datum                 Tid
 Inga möten planerade    

 

Augusti månads möten
NämndDatum                              Tid     
Kommunfullmäktige --- ---
Kommunstyrelsen 28 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöte: 21
Informationsmöte: 21
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 19 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 29 13.00
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 08.30
Byggnadsnämnden 27 13.00
Kommunrevisionen 28 09.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 29 13.00
Tekniska nämnden 29 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

September månads möten
NämndDatum                               Tid      
Kommunfullmäktige 17                                13.00
Kommunstyrelsen 25 09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 11, 18
Informationsmöten: 4,
18

10.00
10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 16 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 26 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 3 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 24 08.30
Byggnadsnämnden 24 Heldag
Kommunrevisionen 18 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 19 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 5 13.30
Omsorgsnämnden 19 13.00
Tekniska nämnden 26 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

Oktober månads möten
NämndDatum                                 Tid
Kommunfullmäktige 15 13.00
Kommunstyrelsen 23 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 9, 16
Informationsmöte: 2, 30
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 21 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 24 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 1 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 29 08.30
Byggnadsnämnden 29 13.00
Kommunrevisionen 2 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 24 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Heldag
Omsorgsnämnden 17 13.00
Tekniska nämnden 24 Heldag
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 16 13.30

 

November månads möten
Nämnd                                                 Datum                                       Tid
Kommunfullmäktige                                   12 09.00
Kommunstyrelsen 20 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 6, 13
Informationsmöte: 27

10.00
10.00

Kommunstyrelsens personalutskott 18 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 28 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 5 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 26 08.30
Byggnadsnämnden 26 13.00
Kommunrevisionen 20 13.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 13.30
Omsorgsnämnden 14 13.00
Tekniska nämnden 21 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

December månads möten
NämndDatum                                 Tid       
Kommunfullmäktige 10      13.00
Kommunstyrelsen 18 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 4, 11
Informationsmöte: 11
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete- och välfärdsnämnden 19 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 3 Heldag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 08.30
Byggnadsnämnden --- ---
Kommunrevisionen 11 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 5 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 12 13.30
Omsorgsnämnden 12 13.00
Tekniska nämnden 12 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 11 13.30
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.