Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2017 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Januari månads möten
NämndDatumTid
Kommunfullmäktige 17 13.00
Kommunstyrelsen 25 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 11, 18
Informationsmöte: 11
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 30 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 26 13.00
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden AU 31 08.30
Byggnadsnämnden 31 08.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 26 Heldag
Omsorgsnämnden --- ---
Tekniska nämnden 26 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

Februari månads möten
Nämnd                                                 DatumTid
Kommunfullmäktige 14                                        13.00
Kommunstyrelsen 15 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 1, 8
Informationsmöte: 1   
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete- och välfärdsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden 7 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU 28 08.30
Byggnadsnämnden 28 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 2 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 9 13.00
Tekniska nämnden 23 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

Mars månads möten
Nämnd                                                  Datum                              Tid
Kommunfullmäktige 14 13.00
Kommunstyrelsen 22 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 8, 15
Informationsmöte: 1
                                   29
10.00
10.00
13.00
Kommunstyrelsens personalutskott 6 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 2 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 7 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU 28 08.30
Byggnadsnämnden 28 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 16 09.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 9 13.30
Omsorgsnämnden 16 13.00
Tekniska nämnden 23 09.00
Valnämnden    
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 8 13.30

 

April månads möten
Nämnd                                                Datum                             Tid
Kommunfullmäktige 18 13.00
Kommunstyrelsen 26 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 5, 19 10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 3 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 27 13.30
Barn- och utbildningsnämnden 4 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU 27 08.30
Byggnadsnämnden 25 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 18 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 6 13.30
Omsorgsnämnden 20 13.00
Tekniska nämnden 27 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ---                                      ---

 

Maj månds möten
Nämnd                                                       Datum                                  Tid
Kommunfullmäktige                                  16  13.00
Kommunstyrelsen 24 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 17
Informationsmöte: 3, 31
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 2
29
09.30
09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 24 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 2 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU 30 08.30
Byggnadsnämnden 30 Heldag
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 Heldag
Omsorgsnämnden 18 13.00
Tekniska nämnden --- ---
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

Juni månads möten
Nämnd                                                 Datum                              Tid
Kommunfullmäktige 13                                    13.00
Kommunstyrelsen 21 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 7, 14 10.00
Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete- och välfärdsnämnden 29 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 8 Heldag
Barn- och utbildningsnämnden AU 27 08.30
Byggnadsnämnden 27 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 8 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 15 13.30
Omsorgsnämnden 15 13.00
Tekniska nämnden 1
29 (Inställt)
09.00
13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 14 13.30

 

Juli månads möten
Kolumnrubrik                 Datum                 Tid
     

 

Augusti månads möten
NämndDatum                              Tid     
Kommunfullmäktige --- ---
Kommunstyrelsen 30 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöte: 23
Informationsmöte: 23
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete- och välfärdsnämnden 31 13.00
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden AU 29 08.30
Byggnadsnämnden 29 13.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 24 13.00
Tekniska nämnden 24 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

September månads möten
NämndDatum                               Tid      
Kommunfullmäktige 20                                         13.00
Kommunstyrelsen 27 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 13, 19
Informationsmöte: 6
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 4 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 28 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 5 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU 26 08.30
Byggnadsnämnden 26 Heldag
Kultur- och fritidsnämnden 14 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 13.30
Omsorgsnämnden 21 13.00
Tekniska nämnden 28 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

Oktober månads möten
NämndDatum                                 Tid
Kommunfullmäktige 17                                          13.00
Kommunstyrelsen 25 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 11, 18
Informationsmöte: 4
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 2 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 26 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 3 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU 31 08.30
Byggnadsnämnden 31 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 26 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 5 Heldag
Omsorgsnämnden 19 Heldag
Tekniska nämnden 26 Heldag
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 18 13.30

 

November månads möten
Nämnd                                                 Datum                                       Tid
Kommunfullmäktige                                   21                                                 09.00
(Budget)
Kommunstyrelsen 22 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 8, 15
Informationsmöte: 1, 29
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 6 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 30 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 7 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU 28 08.30
Byggnadsnämnden 28 13.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 9 13.30
Omsorgsnämnden 16 13.00
Tekniska nämnden 23 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---

 

December månads möten
NämndDatum                                 Tid       
Kommunfullmäktige 12                                           13.00
Kommunstyrelsen 20 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 6, 13
Informationsmöte: 6
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 4 09.30
Arbete- och välfärdsnämnden 14 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 5 Heldag
Barn- och utbildningsnämnden AU 19 08.30
Byggnadsnämnden --- ---
Kultur- och fritidsnämnden 7 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 14 13.30
Omsorgsnämnden 14 13.00
Tekniska nämnden 21 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 13 13.30
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.