Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2020 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Gå direkt till en månad
Januari Juli
Februari Augusti
Mars September
April Oktober
Maj November
Juni December

 

Januari månads möten
NämndDatumTid
Kommunfullmäktige 14 13.00
Kommunstyrelsen 22 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 8, 15, 29
Informationsmöte: 8, 29
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 20 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 30 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 16 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 28 08.30
Byggnadsnämnden 28 Heldag
Kommunrevisionen 13 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 29 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 23 Heldag
Omsorgsnämnden 29 13.00
Tekniska nämnden 30 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 16 Inställt

 

Februari månads möten
Nämnd                                                 DatumTid
Kommunfullmäktige 11         Inställt
Kommunstyrelsen 12 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 5
Informationsmöte:  26
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 17 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 27 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 4 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 25 13.00
Byggnadsnämnden 25 13.00
Kommunrevisionen 12 09.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 26 13.00
Tekniska nämnden 27 13.00
Valnämnden ---   ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 19 13.30
Överförmyndarnämnden 20 13.00

 

Mars månads möten
Nämnd                                                  Datum                              Tid
Kommunfullmäktige 10 13.00
Kommunstyrelsen 18 Heldag
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 4, 11
Informationsmöte: 25

10.00
10.00

Kommunstyrelsens personalutskott 16 Inställt
Arbete- och välfärdsnämnden 26 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 3 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 31 08.30
Byggnadsnämnden 31 13.00
Kommunrevisionen 9 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 12  13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 5 13.30
Omsorgsnämnden 25 13.00
Tekniska nämnden 26 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 4 13.30
Överförmyndarnämnden 19 13.00

 

April månads möten
Nämnd                                                Datum                             Tid
Kommunfullmäktige 15 13.00
Kommunstyrelsen 22 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 1, 15 10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 20 Inställt
Arbete- och välfärdsnämnden 23 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 7 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 28 08.30
Byggnadsnämnden 28 13.00
Kommunrevisionen 29 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 23  13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 16 13.30
Omsorgsnämnden 29 13.00
Tekniska nämnden 23 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ---                                      ---
Överförmyndarnämnden 23 13.00

 

Maj månads möten
Nämnd                                                       Datum                                  Tid
Kommunfullmäktige                                  12 inställt
Kommunstyrelsen 20 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 6, 13
Informationsmöte: 6, 27
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 18 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 28 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 5 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 26 08.30
Byggnadsnämnden 26 Heldag
Kommunrevisionen 25 09.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 14 Inställt
Omsorgsnämnden 27 13.00
Tekniska nämnden 28 Heldag
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 25 13.30

 

Juni månads möten
Nämnd                                                 Datum                              Tid
Kommunfullmäktige 23 13.00
Kommunstyrelsen 17 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 3, 10
Informationsmöte: 10

10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete- och välfärdsnämnden 25 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 2 Heldag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 08.30
Byggnadsnämnden 23 13.00
Kommunrevisionen 17 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 18 13.30
Omsorgsnämnden 24 13.00
Tekniska nämnden 25 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 4 13.30
Överförmyndarnämnden 18 13.00

 

Juli månads möten
Nämnd                                          Datum                 Tid
Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 08:30
Överförmyndarnämnden 16 Inställt

 

Augusti månads möten
NämndDatum                              Tid     
Kommunfullmäktige --- ---
Kommunstyrelsen 26 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöte: 19
Informationsmöte: 19
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 17 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 27 13.00
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 25 08.30
Byggnadsnämnden 25 13.00
Kommunrevisionen 26 09.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden --- ---
Tekniska nämnden 27 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 20 13.00

 

September månads möten
NämndDatum                               Tid      
Kommunfullmäktige 15                                13.00
Kommunstyrelsen 23 Heldag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 9, 16
Informationsmöten: 2,
16

10.00
10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 14 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 24 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 1 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 29 08.30
Byggnadsnämnden 29 Heldag
Kommunrevisionen 16 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 17  13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 13.30
Omsorgsnämnden 9 13.00
Tekniska nämnden 24 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 23 13.30
Överförmyndarnämnden 17 13.00

 

Oktober månads möten
NämndDatum                                 Tid
Kommunfullmäktige 13 13.00
Kommunstyrelsen 21 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 7, 14
Informationsmöte: 28
10.00
10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 19 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 29 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 6 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 08.30
Byggnadsnämnden --- ---
Kommunrevisionen 7 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 22  13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 Heldag
Omsorgsnämnden 14 13.00
Tekniska nämnden 22 Heldag
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 14 13.30
Överförmyndarnämnden 15 13.00

 

November månads möten
Nämnd                                                 Datum                                       Tid
Kommunfullmäktige                                   10 09.00
Kommunstyrelsen 18 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 4, 11
Informationsmöte: 25

10.00
10.00

Kommunstyrelsens personalutskott 16 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 26 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 3 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 24 08.30
Byggnadsnämnden 3 13.00
Kommunrevisionen 18 13.00
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 5 13.30
Omsorgsnämnden 18 13.00
Tekniska nämnden 19 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 25 13.30
Överförmyndarnämnden 19 13.00

 

December månads möten
NämndDatum                                 Tid       
Kommunfullmäktige 8      13.00
Kommunstyrelsen 16 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 2, 9
Informationsmöte: 9
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 21 08.30
Arbete- och välfärdsnämnden 17 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 1 Heldag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 15 08.30
Byggnadsnämnden 15 13.00
Kommunrevisionen 9 09.00
Kultur- och fritidsnämnden 10  13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 10 13.30
Omsorgsnämnden 16 13.00
Tekniska nämnden 17 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 9 13.30
Överförmyndarnämnden 17 13.00
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.