Öppet rådhus 12 oktober 2019

Lördagen den 12 oktober klockan 11 slår Rådhus Skåne upp portarna för Öppet rådhus. Välkommen att gå runt i huset och prata med politiker och medarbetare om allt från naturskydd till äldreomsorg. Ett huvudtema för dagen är "En levande stadskärna" med föreläsningar och idéutbyte.

Funderar du på hur du ska minska din energiförbrukning, hur äldreomsorgen fungerar, hur centrum ska utvecklas eller vad kommunen gör för att invånarna ska känna sig trygga och säkra? Oavsett vilken kommunal verksamhet du har frågor kring, kan du att hitta svar i Rådhus Skåne lördagen den 12 oktober mellan klockan 11 och 15.

Öppet rådhus välkomnar alla som vill veta mer om kommunens arbete och verksamheter. Ta chansen att möta politiker och kommunanställda, lämna dina idéer och synpunkter och få svar på dina frågor.

Just nu pågår stora förändringar inom handeln både nationellt och globalt.  Även Kristianstad påverkas. Centrumhandeln står inför stora utmaningar. Hur gör vi för att bevara och utveckla ett trivsamt, tryggt och tillgängligt centrum, som kan fungera som en attraktiv mötesplats för invånare i alla åldrar?

I en serie korta föreläsningar lyfts frågan om hur vi tillsammans kan arbeta för att utveckla stadskärnan både på kort och lång sikt. Företrädare för kommunen och olika samarbetsorganisationer finns på plats efter föreläsningarna för att ta emot synpunkter och diskutera förslag om hur vi kan fortsätta utveckla en levande och trygg stadskärna.

Som besökare till Öppet rådhus är du också varmt välkommen upp till den fantastiska utsikten från översta våningen, där du bjuds på en enkel fika och kan spana ut över Vattenriket och centrum.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.