På våra dialogmöten kan alla som bor runt om i kommunen träffa ledande politiker. Tidigare kallades mötena byastämmor.

Så fungerar dialogmöten

Dialogmötena är en form av öppet hus under två timmar och du kommer när det passar dig. Du träffar ledande politiker både från majoriteten och oppositionen. Det finns även tjänstepersoner på plats.

Flera grannbyar har gemensamma möten. Dialogmöten har tidigare arrangerats vartannat år.

Sammanställningar från dialogmötena

Ta del av tidigare synpunkter och frågor från dialogmötena 2021-2022 via länken nedan.

Tidigare byastämmor

Anteckningar från äldre stämmor kan du begära ut från kommunarkivet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?