Kommunen och de kommunala bolagen skickar varje år ut cirka en halv miljon fakturor. Våra fakturor ser lite olika ut beroende på vilka system vi använder. Har du en fråga som gäller en faktura som du har fått ska du i första hand kontakta den personen som står angiven på fakturan.

Barnomsorg, äldreomsorg eller tillsynsavgifter

Rör din faktura barnomsorgsavgift, äldre och LSS-omsorg, hyror och arrenden eller tillsynsavgifter ska du kontakta vårt Medborgarcenter. Se kontaktuppgifter längst ned på den här sidan.

Vatten och avlopp

Rör din faktura vatten- och avloppsavgifter kontaktar du kommunens VA-verksamhet.

Elnät och fjärrvärme

Rör din faktura elnätsavgift och fjärrvärme kontaktar du det kommunala bolaget C4 Energi.

Förrättning, avstyckning

Rör din faktura en fastighetsförrättning.

Soptömning och renhållning

Rör din faktura renhållningsavgifter kontaktar du det kommunala bolaget Kristianstads Renhållnings AB.

E-faktura och autogiro

För att minimera risken att en räkning inte blir betald i tid ser vi gärna att du ansöker om e-faktura och betalar med autogiro.

E-fakturan skickas elektroniskt direkt till din internetbank och du behöver bara kontrollera och godkänna för att den ska bli betald.

Vid autogiro dras fakturabeloppet på förfallodagen direkt från ditt bankkonto. Viktigt att tänka på är att om du betalar med autogiro så måste beloppet vara tillgängligt på ditt bankkonto dagen innan förfallodagen.

Kontakta din bank om du vill ha e-faktura eller betala via autogiro.

Utbetalning och återbetalning

Privatpersoner som ska få en ersättning utbetald från kommunen, exempelvis för ett utlägg eller för återbetalning av tidigare inbetalda avgifter, får ett brev med uppmaning att logga in i e-tjänsten för utbetalning. Kommunen skickar inte längre ut utbetalningsavier, eftersom många banker har slutat ta emot dem och andra tar ut väldigt höga avgifter.

Betalningspåminnelser

Vi skickar inte ut någon betalningspåminnelse på fakturor som förfallit till betalning. I stället får du ett inkassokrav 7-13 dagar efter att fakturan förfallit till betalning. Samtidigt tar vi, enligt lag, ut en ersättning på 180 kronor.

Undantagna är fakturor för äldre- och LSS-omsorg och parkeringsböter, där vi skickar ut betalningspåminnelser.

Brev skickas med Kivra

Du som är registrerad hos Kivra får dina fakturor från Kristianstads kommun automatiskt i din digitala brevlåda hos Kivra. Det ger en enklare hantering av fakturor, samtidigt som klimatpåverkan minskar. Om du ännu inte har anslutit dig kan du skapa ett konto på Kivras webbplats. Tjänsten kräver Bank-ID.

Ska du skicka en faktura till oss?

Om du är leverantör och ska skicka en faktura till oss hittar du all information via länkarna:

Våra bankgironummer

Vi har fem olika bankgironummer för våra fakturor. Se tabellen.

Kommunens bankgironummer

Bankgironummer

Avser

Mottagare OCR

5960-1294

Vatten- och avloppsavgifter

Kristianstads kommun, tekniska förvaltningen

595-9663

Övriga kundavgifter

Kristianstads kommun

5960-1534

Renhållningsavgifter

Renhållningen Kristianstad

5090-5264

Elnätsavgifter

C4 Elnät AB

5090-5264

Fjärrvärmeavgifter

C4 Energi AB

IBAN, BBAN och SWIFT

IBAN NR: SE55 9500 0099 6042 0010 4745

BBAN-nummer 99604200104745

SWIFT: NDEASESS

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?