Befolkning

Kristianstads kommun har drygt 86 000 invånare. Drygt hälften av invånarna, omkring 46 000, bor i staden Kristianstad. Till ytan är Kristianstad den största kommunen i Skåne om man räknar med vattendragen.

Kommunens yta är 1 346 kvadratkilometer med vattendragen inräknade. Enbart landarealen i Kristianstads kommun utgör 1 276 kvadratkilometer.

Folkmängden var 86 560 den siste december 2023.

Statistiska centralbyrån SCB uppdaterar befolkningsstatistiken för regioner och kommuner under senare delen av februari varje år. Den preliminära statistiken för tätorter presenteras av SCB i slutet av mars och den slutgiltiga statistiken i november. 

Befolkningsutveckling

År

Antal

2023

86 560

2022

86 738

2021

86 641

2020

86 217

2019

85 747

2018

84 908

2017

84 151

2016

83 191

2015

82 510

2012

80 507

2010

79 543

2005

75 915

2000

74 161

1995

73 786

1990

71 750

1985

69 752

1980

68 886

Tätorterna

Kristianstads kommun bestod en gång av 35 enskilda kommuner och fortfarande finns många tätorter inom kommunens gräns. För att få kallas tätort ska orten ha en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.

Befolkning i tätorterna
Tätort202020212022

Arkelstorp

792

781

789

Balsby

514509491
Bjärlöv242244217
Bäckaskog317317313
Degeberga1 3221 3571 365
Everöd916931927
Fjälkinge1 8601 8711 878
Färlöv1 5531 5921 609
Gärds Köpinge922925917
Hammar***
Hammarslund***
Huaröd266256253
Kristianstad46 07246 25846 110
Linderöd491475449
Nyehusen310303308
Rinkaby753756754
Tollarp3 4573 5543 416
Viby***
Vinnö***
Vittskövle233227227
Vånga249249255
Yngsjö717736767
Åhus10 41210 53110 696
Önnestad1 4351 4201 418
Österslöv475476472
Östra Sönnarslöv265258267
Boende utanför tätorterna12 64412 726

12 840

Förklaringar till rader märkta med stjärna, *

  • Hammar ingår i Kristianstad
  • Hammarslund ingår i Kristianstad
  • Viby ingår i Kristianstad
  • Vinnö ingår i Färlöv


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll