Skattesatsen till Kristianstads kommun 2022 uppgår till 21,46 öre per skattekrona, det vill säga 21,46 procent av den beskattningsbara inkomsten för den som är mantalsskriven i Kristianstads kommun.

I kommunalskatten ingår, förutom skatt till Kristianstads kommun, även landstingsskatten till Region Skåne som uppgår till 11,18 per skattekrona.

Även en obligatorisk begravningsavgift med 26,1 öre ingår i kommunalskatten.

Det innebär att du bidrar till samhällets insatser och service med nära 33 kronor av varje intjänad hundralapp.

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på  i vilken församling man bor.

I tabellen här nedanför kan du se alla de skatter och avgifter som gäller för kommun, region och kyrka. Använd listen under tabellen för att skrolla och se alla kolumner.

Skattesatser 2022

Församling

Skatt till kommunen

Skatt till landstinget (Region Skåne)

Begravningsavgift

Kommunal skattesats exkl kyrkoavgift

Avgift till svenska kyrkan

Summa inklusive kyrkoavgift

Araslöv

21,46

11,18

0,261

32,901

1,13

34,031

Bäckaskog

21,46

11,18

0,261

32,901

1,41

34,311

Degeberga-Everöd

21,46

11,18

0,261

32,901

1,30

34,201

Fjälkinge-Nymö

21,46

11,18

0,261

32,901

1,41

34,311

Gustav Adolfs-Rinkaby

21,46

11,18

0,261

32,901

1,41

34,311

Heliga Trefaldighet

21,46

11,18

0,261

32,901

0,92

33,821

Köpinge

21,46

11,18

0,261

32,901

1,18

34,081

Linderöd

21,46

11,18

0,261

32,901

1,23

34,131

Norra Åsum

21,46

11,18

0,261

32,901

0,92

33,821

Nosaby

21,46

11,18

0,261

32,901

1,07

33,971

Oppmanna-Vånga

21,46

11,18

0,261

32,901

1,33

34,231

Träne-Djurröd

21,46

11,18

0,261

32,901

1,18

34,081

Västra och Östra Vram

21,46

11,18

0,261

32,901

1,23

34,131

Vä-Skepparslöv

21,46

11,18

0,261

32,901

1,18

34,081

Åhus

21,46

11,18

0,261

32,901

0,87

33,771

Äsphult

21,46

11,18

0,261

32,901

1,23

34,131

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?