Öppna data

Här finns öppna data från Kristianstads kommun. Med hjälp av kommunens öppna data kan den som vill och kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Kristianstads kommuns öppna data är fritt att använda, utan avgifter eller licenser.

Kolada har våra nyckeltal

I Kommun- och landstingsdatabasen Kolada finns öppna data om olika resultat för Kristianstads kommun. Databasen innehåller information om vissa resultat (nyckeltal) och deras utveckling över tid. Kolada innehåller också jämförbara nyckeltal från hela Sveriges kommuner och regioner.

Hämta API-data

Det går att hämta data för Koladas alla nyckeltal automatiserat till en egen hemsida, en applikation eller en databas. Detta görs genom anrop mot ett så kallat API (Application Programming Interface).

Datakatalog

Kristianstads kommun har även påbörjat arbetet att samla datakällor i en katalogtjänst, som förutom hänvisning till kommunens öppna data, innehåller beskrivning av datakällorna.

Vad är öppen data?

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.

I Sverige har vi sedan 2010 en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen bygger på ett EU-direktiv och heter PSI-lagen (. Lagen ska underlätta för enskilda individer att använda handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer.

PSI-lagen tillåter kommuner och landsting att ta ut avgifter för handlingar som återanvänds, men flera studier visar att det finns en stor nytta i att istället tillhandahålla dessa som öppna data.

Krav för öppen data

Komplett

Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.

Primär

Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i originalformatet. Bild- och videomaterial skall tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.

Aktuell

Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar.

Tillgänglig

Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt.

Maskinläsbar

Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register.

Fri

Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden.

I ett öppet format

Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är dokumentationen till formatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor

Källa: SKL

Varför ska man publicera öppen data?

Kristianstads kommun och andra offentliga verksamheter har många skäl för att publicera öppna data, bland annat:

  • Öka insynen i hur kommunen fungerar
  • Ge medborgarna en möjlighet till ökat inflytande
  • Om öppna data kan nyttjas i utvecklingen av till exempel mobilapplikationer, så kan medborgarna ges ytterligare möjligheter att interagera med kommunen och våra data
  • All vår data har finansierats av skattebetalarna, därför bör den göras tillgänglig för dem
  • Ökad insyn, ökat inflytande och större användning av data kan leda till effektiviseringar av kommunens verksamhet
  • Det är ett mervärde

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?