Staden under 2000-talet

Kristianstads kommun är Skånes till ytan största kommun med en areal på 1 346 kvadratkilometer. I arealen räknas även inlandsvatten i kommunen, alltså sjöar och åar. I Kristianstads Vattenrike täcker inlandsvattnet inte mindre än 94,3 kvadratkilometer.

Antalet invånare passerade 80 000 år 2012 och 85 000 år 2019 och fortsätter att öka, om än i något långsammare takt. Enligt Region Skånes befolkningsprognoser väntas Kristianstads kommun passera gränsen för 90 000 invånare 2032. Av kommuninvånarna bor ungefär hälften i staden Kristianstad. Den nuvarande kommunen bestod en gång av 35 olika kommuner. Fortfarande finns här ett 40-tal orter. Ungefär hälften av dessa har mer än 200 invånare. Det gör Kristianstad till Sveriges tätortstätaste kommun.

Varje dag äter i stort sett alla människor i Sverige – och många i andra länder – något som kommer från Kristianstad. Här finns över 1 600 livsmedelsföretag och hundratals andra företag som erbjuder tjänster och produkter till livsmedelsindustrin. Matprofilen har bland annat lyfts fram genom Spirit of Food - mat, dryck och upplevelser för alla sinnen. 

Kristianstad har starka handelstraditionener, och människor från hela östra Skåne och delar av Småland och Blekinge betraktar Kristianstad som sin handelsstad. Förutom butikerna och serveringarna i Kristianstad city finns också det stora handelsområdet Kristianstad Väst på Härlöv  och handelsområdet i Hammar med bland annat gallerian C4 Shopping. Liksom andra stadskärnor har Kristianstad påverkats starkt av förändrade inköpsmönster, som innebär att alltfler handlar på nätet. För att möta utmaningarna och hitt nya möjligheter att bibehålla en levande stadskärna samarbetar Kristianstads kommun med handlare och fastighetsägare i organisationen Kristianstad City.

Livsmedelsindustri, jordbruk och byggindustri utgör tillsammans med offentlig förvaltning, handel och service basen i arbetslivet.

Naturum, vattenriket

Kristianstads Vattenrike

Naturen erbjuder allt från glittrande hav och djupa skogar till ett öppet och levande jordbrukslandskap. Få platser har så rik och varierad natur som området i Kristianstads kommun och 2005 invigdes Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. Ett biosfärområde är ett modellområde som visar hur vi kan bevara och utveckla naturens resurser på ett hållbart sätt. Hösten 2010 invigdes besökscentret naturum Vattenriket som ligger mitt i Helgeå bara en kort promenad från stadens centrum.

Kulturlivet i Kristianstad är varierat. Vi har bland annat Kristianstads teater, barn- och ungdomskulturhuset Barbacka och Kulturkvarteret, som rymmer stadsbiblioteket och scener som drivs av Musik i Syd. I staden finns också Regionmuseet med Kristianstads konsthall, filmmuseum, järnvägsmuseum. Musiklivet har en stor bredd. Den kommunala musikskolan är aktiv och Stiftelsen Musik i Syd har sitt huvudkontor i Kristianstad.

Kristianstads kommun tillhör Greater Copenhagen-regionen, som är en av de snabbast växande regionerna i norra Europa. År 2000 invigdes Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn. Det gav oss direkttåg från Kristianstad till Köpenhamn och vidare till Helsingör. Därtill finns goda tågförbindelser österut till Blekinge. Skånetrafikens regionala busslinjer utgår alla från Kristianstad mot till exempel Lund, Simrishamn, Ystad.

Goda betesmarker

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll