Några viktiga årtal i Kristianstads historia

Här hittar du några märkesår ur Kristianstads historia, hämtade ur bland annat böckerna Attraktiv Kulturbygd, 1994 och Kristianstad i äldre tider, 1923.

Viktiga årtal
Årtal
Händelse
1614
Staden grundläggs
1658
Skåne och Kristianstad blir svenskt
1675-1678
Staden åter i danska händer under Skånska kriget. Stormningen av Kristianstad äger rum
1614-1847
Fästning i 233 år
1772
Revolutionen i Kristianstad, en del av Gustaf III:s statskupp äger rum i staden. Dramatiska dagar i och omkring staden
1775
Ett nytt utlopp bryts för Helge å under en svår vårflod. Gropahålet bildas och vattenståndet i Helge å sänks så att ån inte längre blir farbar med större båtar in till Kristianstad.
1794
Wendes Artilleriregemente kommer till staden
1811
Norra Skånes infanteriregemente bildas, men samlas bara till övning på somrarna på Ljungbyhed. Staben finns dock i Kristianstad
1821
Hovrätten över Skåne och Blekinge förläggs till Kristianstad
1847
Kristianstads kanske viktigaste årtal. Besked kommer från Stockholm att Kristianstad skaupphöra som fästning. Fästningsvallarna börjar rivas och staden kan börja expandera, framför allt österut. Samma år drabbas staden av en stor stadsbrand, där hela sydvästra delen av staden förstörs.
1857

Koleraepidemi. 600 invånare – en tiondel av stadens befolkning – dör.

1860
Invallning och utdikning sker av Nosabysjön. Sjön försvinner därmed och staden kan börja expandera österut på allvar
1860-1910
Expansiv tid för Kristianstad. Industrialismen tar fart

CJF Ljunggrens verkstäder etableras på söder och Skånska Yllefabriken (Skånes största kvinnoarbetsplats) börjar sin verksamhet.

1860-1910
Östermalm bebyggs
Slutet 1800-talet
Industrialismen
1865
Järnvägsförbindelse med stambanan. Järnvägen dras fram till Kristianstad.
1914-18
Omfattande mobilisering av militära förband till staden till följd av första världskriget
1917
Hovrätten flyttas till Malmö
1962
Kristianstad Airport invigs (numera Kristianstad-Österlen Airport)
1974
Storkommunen bildas. Flera mindre kommuner (Åhus, Degeberga, Nosaby med flera) runt omkring Kristianstad slås ihop med Kristianstad Stad och bildar nya Kristianstads kommun
1977
Kristianstad Högskola etableras
1939- 1945Andra världskriget. Beredskapen höjs hos de militära förbanden i staden.
1946Baltutlämningen äger rum i Rinkaby utanför Kristianstad. Södra militärområdesstaben förläggs till Kristianstad.
1994
Stadens två stora regementen, A3 Wendes och P6 Norringarna, lämnar staden. P6 läggs ned och A3 Wendes flyttas till Hässleholm där det lever vidare till 2000.
1997
I samband med länssammanslagningen av Malmöhus och Kristianstads län till Region Skåne upphör Kristianstad att vara residensstad. Skånes politiska ledning, regionfullmäktige, stannar dock kvar i staden
2000

Södra militärområdesstaben (Milo Syd) läggs ned.

2001
Stadens sista militära förband, Södra Underhållsregementet, läggs ned
2001-2002
Staden hotas av översvämning. Tivoliparken hamnar under vatten. Ny vall börjar byggas i Hammarslund.
2005

Biosfärområdet "Kristianstads Vattenrike" invigs

Ännu en stor stadsbrand drabbar Kristianstad. Halva kvarteret Erik Dahlbergh vid Lilla torg brinner ned.

2010
Kristianstad Arena och Naturum Vattenriket invigs.
2012
Kommunen passerar 80 000 invånare
2014
Staden Kristianstad fyller 400 år och kommunen fyller 40 år
2017
Militären åter i Kristianstad (Värnpliktiga i Rinkaby)
2019
Kommunen passerar 85 000 invånare
2020
Kristianstad och världen drabbas av coronapandemi
2022
Kristianstads badrike invigs.
1847
Kristianstads (hittills) största stadsbrand äger rum och börjar framför allt i den sydvästra delen av innerstaden

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll