Personligt ombud Kristianstad

Du som har omfattande psykiska svårigheter i det dagliga livet, är mellan 18-65 år kan få ett personligt ombud. Ett personligt ombud kan ge stöd till förändring. Du och ditt personliga ombud identifierar tillsammans dina problem och önskemål och gör en plan över vad som kan förändras och förbättras.

Hur går det till?

Personligt ombud

Du kontaktar oss per telefon, mail, brev eller med hjälp av någon annan. Vi träffas och då berättar du mer om din situation. Ett personligt ombud (PO) är en möjlighet, inte en rättighet och avgörs från fall till fall.

Hur arbetar vi tillsammans?

Det personliga ombudets roll och arbetsuppgifter skiljer sig från andra yrkeskategorier på flera sätt. Personligt ombud har en formell ställning och är fristående från myndigheter:

 • Du är uppdragsgivaren och bestämmer takten, ombudet stödjer dig i att nå dina mål
 • Vi arbetar tålmodigt och långsiktigt
 • En förtroendefull kontakt etableras innan själva arbetsplanen påbörjas
 • Flexibelt arbete utifrån dina behov och hälsotillstånd
 • Arbetar för att skapa bra relationer i myndighetskontakter
 • Du kan när som helst välja att avsluta din kontakt med personligt ombud.

Tidsbegränsad hjälp

Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är klart avslutas kontakten. Du kan söka vårt stöd igen med nya uppdrag.

Vad gör ett personligt ombud?

Vi hjälper människor med svår psykisk funktionsnedsättning i kontakter med myndigheter till exempel inom socialtjänst, sjukvård och försäkringskassa. Det personliga ombudets främsta uppgift är att skapa förutsättningar för samordnade och anpassande insatser utifrån dina behov, önskemål och lagliga rättigheter.  Det leder till att du får kontroll över ditt liv igen.  Vi arbetar utifrån att alla människor har kapacitet att beskriva sina egna problem och utveckla strategier. Ibland kan man behöva stöd med detta och då finns vi.

Vi kan ge stöd i frågeställningar som handlar om t.ex. bostad, ekonomi, arbete/sysselsättning, social gemenskap, relationer eller fritid. Personliga ombud är inga myndighetspersoner utan arbetar fristående på ditt uppdrag. Vi är ett frivilligt, kostnadsfritt stöd och har tystnadsplikt.

Vi styrs inte av kommunen

Personligt ombud finansieras med hjälp av kommunala och statliga medel via Länsstyrelsen Skåne. Organisatoriskt tillhör vi Kristianstads kommun och Arbete och Välfärdsförvaltningen där vi har en formell och fristående ställning som gör det möjligt att arbeta på klientens uppdrag. Vi är en frivillig verksamhet. I vår ledningsgrupp även finns företrädare från kommunens Omsorgsförvaltning och psykiatrisamordnare, Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. I ledningsgruppen ingår också representanter från patient- brukar - och anhörigorganisationer. Deras roll är att komma med förslag och påverka för att långsiktigt täcka målgruppens behov.

Vi påtalar brister i systemen

Vår uppgift är också att upptäcka och påtala brister som finns inom myndigheter och arbetssystemet som kan leda till att människor inte alltid får insatser som man har rätt till. Myndigheterna har också möjligheter att kvalitetssäkra sina verksamheter utifrån de påtalade systembristerna

Patient-, brukar - och anhörigorganisationer

Patient-, brukar- och anhörigorganisationerna betyder mycket för vårt arbete. Föreningarna stödjer ombuden och klienterna genom att påtala brister och fel i välfärdssystemet.

Vad gör vi inte?

 • Akuta uppdrag (tar inte över andras myndigheters ansvar)
 • Beslutar inte om insatser (eftersom detta är myndighetsutövning)
 • Övertar inte myndigheters ansvar för samordning av insatser. Däremot ser vi till att ansvariga myndigheter samordnar sina insatser
 • Svarar inte för behandling, stöd eller annan vårdinsats
 • För inte journaler eller akter

Välkommen att ta kontakt med oss, vi svarar gärna på frågor.

Personliga ombud i Kristianstads kommun

Personliga ombud i Kristianstad. Bakre raden, Ola Golderyd och Stefan Bergklint, främre raden, Margareth Ohlsson och Ethel Lundström

 

Vanliga frågor

  • Vem har rätt till ett personligt ombud?

   Personer med psykiska funktionsnedsättningar mellan 18-65 år som bor i Kristianstads kommun.  De psykiska funktionsnedsättningarna ska ha funnits eller antas att komma bestå under en längre tid. Funktionsnedsättningarna är ett resultat av psykiskt ohälsa.

   Du har kanske problem med något av det här:

   • Behålla eller hitta en bostad
   • Få ordning på din ekonomi
   • Få ett arbete eller någon annan sysselsättning
   • Du har inga bekanta eller social gemenskap
   • Du har svårt med relationer eller blir ovän med människor
  • Jag har fått tips om er och behöver hjälp akut kan jag få det?

   Vi får ofta samtal från förtvivlade personer som söker vår hjälp, ibland desperata och som upplever oss som det sista halmstrået. Är frågorna akuta hänvisar vi till ansvariga myndigheter. Personligt ombud verksamheten ska inte ta över någon myndighets utövande eller ansvar.

  • Vad kan jag få hjälp med från er?

   Inledningsvis är det viktigast vi skapar en bra kontakt med varandra. Det kan ta olika lång tid beroende på utgångsläget och hur man mår. Efter att vi får klart för oss vad som brister i tillvaron söker vi tillsammans stöd anpassat för att vardagen ska fungera igen. Stödet med ett personligt ombud bygger på ett samarbete mellan dig som söker hjälp och det personliga ombudet.

  • Hur många hjälper ni?

   Vi är fyra personliga ombud och arbetar högst med 15 personer vardera. Blir trycket för hårt på verksamheten sätts ärenden på kö.

  • Hur blir man ett personligt ombud?

   Det finns ingen specifik utbildning men det krävs att gå en introduktionsutbildning för alla personliga ombud i Sverige. Socialstyrelsen ansvarar för denna utbildning.

   Det viktigt att den som vill arbeta i yrket har goda kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar. Att vara insatt och vilka följder och hinder funktionsnedsättningen ger dig. Det är också viktigt att veta vilket stöd- vård- och service som finns för dig med psykisk funktionsnedsättning.

   Ombudet ska känna till den lagstiftning som finns inom området. Exempelvis socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service (LSS). Det är mycket viktigt att den som jobbar som personligt ombud har ett mycket stort engagemang för människor, lyhördhet och stor integritet.

   Man ska tycka om att lösa problem.  Man måste vara diplomatisk och en god förhandlare.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Personligt Ombud

Telefon

044-134955

Besöksadress

Tivoligatan 1, 2:a vån

291 31 Kristianstad

Öppettider

Mån-Fre 08:00—16:30
Fler kontakter

Ola Golderyd

Personligt Ombud/Samordnare

044-134934

Ethel Lundström

Personligt ombud

044-134932

Erica Berglund

Personligt Ombud

044-134931

Stefan Bergklint

Personligt ombud

044-134933