Personligt ombud

Persoligt ombud

De personliga ombuden i Kristianstads kommun finns för dig som är mellan 18-65 år och antingen har eller riskerar att hamna i en långvarig psykisk ohälsa. Det kan ibland vara svårt att göra sin röst hörd eller veta vilken hjälp och stöd jag kan få och har rätt till från myndigheter.

Vi finns till för att stötta dig utifrån dina behov och önskemål så du får det stöd, vård och hjälp du önskar och har rätt till. Vi arbetar tillsammans med dig för att se till så myndigheter och sjukvård arbetar tillsammans, för att hjälpa dig utifrån dina behov.

  • Vi har tystnadsplikt, skriver inga journaler och är gratis.
  • Vi arbetar utifrån hur du önskar och inte på myndighetens uppdrag.
  • Vårt mål är att du ska kunna få bättre möjligheter att påverka din livssituation, vara en del av samhället och på så sätt få ett mer självständigt liv.

Ett personligt ombud har tystnadsplikt, för inga journaler och är kostnadsfritt.

Ombudet arbetar fristående och oberoende av andra myndigheter.

Illustration med två personer som sitter ute i skogen med var sin svampkorg

Vad kan du få hjälp med?

Vårt mål är att du ska kunna få bättre möjligheter att påverka din livssituation och vara delaktig i samhället och på så sätt få ett mer självständigt liv. Vi jobbar för din egenmakt i form av delaktighet, hopp, tillgång till information, fler sociala kontakter och minskad stigmatisering.

Bra att veta

Vi tar inte över myndigheternas ansvar eller beslutar om insatser.
Stödet från oss är tidsbegränsat.

Påtala brister i systemet

Vi arbetar även för att personer med psykisk ohälsa som grupp ska få bättre livsvillkor.
I vårt uppdrag ingår att lyfta fram och rapportera brister i de offentliga systemen (myndigheter och sjukvård) som gör att behov inte blir tillfredsställda.

Kontakt

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du själv ta kontakt med oss. Möjligheten till Personligt ombud avgörs från fall till fall.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?