Bolag

Kristianstads kommun har åtta verksamheter som vi bedriver i företagsform. Det är bland annat vårt kommunala bostadsbolag, energibolag och renhållningen.

ABK, AB Kristianstadsbyggen

ABK är ett helägt allmännyttigt bostadsföretag. Uppgiften är att producera och tillhandahålla bostäder inom Kristianstads kommun.

AB Kristianstadsbyggen

C4 Energi AB

C4 Energi är ett helägt kommunalt energibolag som äger elnätet i Kristianstad och Åhus. Bolaget säljer miljövänlig el och producerar och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla. C4 Energi driver även biogasanläggningen och ansvarar för fiberutbyggnaden i kommunen. 

C4 Energi

Flygplatsen, Kristianstad Airport AB

Bolaget ägs till 91 % av Kristianstads kommun. Övriga intressenter är Hässleholms kommun (5 %),  Bromölla kommun (2 %) och Östra Göinge kommun (2 %). Bolaget äger och svarar för driften av flygplatsen i Everöd. Flygplatsen marknadsförs under namnet Kristianstad Österlen Airport.

Kristianstads airport

Krinova AB

Krinova ägs av kommunen tillsammans med Högskolan Kristianstad.  Krinova ska skapa projekt mellan akademin, offentliga verksamheter och näringslivet som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat, miljö och hälsa drivs samarbeten och projekt på lokal, regional som internationell nivå.

Krinova

Renhållningen Kristianstad, Kristianstads Renhållnings AB,

Renhållningen Kristianstad är ett helägt kommunalt bolag med uppgift att samla upp, bearbeta och i vissa fall sälja avfall i Kristianstads kommun. Återvinna, källsortera, samla in och ta hand om miljöfarligt avfall är också viktiga uppgifter.

Renhållningen Kristianstad

Kristianstads Industribyggnads AB

Bolaget är helägt och har till uppgift att bygga, köpa och förvalta fastigheter i sysselsättningsbefrämjande syfte. Bolaget äger inga fastigheter längre och har inte bedrivit någon verksamhet de senaste åren.

Kristianstads Kommunföretag AB (KKF)

KKF äger och förvaltar samtliga aktier i de helägda dotterbolagen AB Kristianstadsbyggen, C4 Energi AB, Kristianstads Renhållnings AB samt Kristianstads Industribyggnads AB.

Åhus Hamn och Stuveri AB

Bolaget ägs av Kristianstads kommun till 54 % och av privata intressen Åhus Stuveriintressenter AB till 46 %. All mark ägs av Kristianstads kommun och all utrustning ägs av bolaget.

Åhus Hamn och Stuveri AB

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.