Kommunens organisation

Kristianstads kommunkoncern består av åtta förvaltningar och åtta hel- eller delägda bolag. Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. Förvaltningarna består av tjänstemän och nämnderna av folkvalda politiker. Varje bolag har en styrelse som också de består av politiker.

Våra medarbetare i förvaltningarna

Under 2016 hade 7 341 medarbetare en tillsvidareanställning under året vilket motsvarade 6 343 heltidsanställningar (årsarbeten). 663 medarbetare hade vid årsskiftet en längre tidsbegränsad anställning (såsom vikariat eller allmän visstidsanställning) och omräknat till heltidsanställningar var det 595 årsarbeten under 2016. Dessutom hade vi ett stort antal timavlönade inne i verksamheten som motsvarade 452 årsarbeten.

78,5 procent av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. De största yrkesgrupperna inom Kristianstads kommun är undersköterskor, grundskollärare och förskollärare.

 Vill du veta mer om medarbetarna i kommunen finns fördjupad information under avsnittet om Medarbetare i årsredovisningen.

Några tal om våra medarbetare 2016
 KvinnorMänTotalt
Antal tillsvidareanställningar under året 5 763 1 578 7 341
Volym årsarbeten tillsvidareanställda
(anställningar x sysselsättningsgrad)
4 967 1 376 6 343
Volym tidsbegränsade anställningar under året
(anställningar x sysselsättningsgrad)
402 193 595
Volym timavlönade i årsarbeten
(Ett årsarbete = 1 700 timmar)
314 138 452
Genomsnittsålder för tillsvidareanställda  46,1 47,0 46,3
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
i procent för tillsvidareanställda
92,8 97,2 93,7
Obligatorisk redovisning sjukfrånvaro 8,2% 4,2% 7,2%
Frisktal (Andel tillsvidareanställda som varit
sjuka högst 5 dagar under året
54,7%  72,3% 58,5%

 

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltidsarbetande politiker som till skillnad från andra förtroendevalda har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete. Kristianstads kommun har tre kommunalråd. Samtliga sitter med i kommunstyrelsen. 

Organisationsplan

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.