Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola görs via appen Tieto Edu eller direkt till skolan innan skoldagen börjar. Inloggning till Tieto Edu app sker med hjälp av BankID.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.