Samverkan med idéburen sektor

Förebyggande enheten inom Omsorgsförvaltningen samverkar gärna med idéburen sektor och tillsammans ökar vi delaktighet och gemenskap i vårt samhälle!

På våra mötesplatser och utifrån olika samverkansinitiativ jobbar vi tillsammans med idéburen sektor och andra aktörer med insatser som ökar delaktighet. Vi erbjuder på så vis sammanhang för många personer där t.ex. möten mellan olika intressen och generationer samt hälsofrämjande aktiviteter genomförs för ett socialt hållbart samhälle.

Information och kontakt kring våra samverkansinsatser med idéburen sektor på t.ex. våra mötesplatser finns via länken:

Samverkansforum mellan förebyggande enheten inom Omsorgsförvaltningen, idéburen sektor och Högskolan Kristianstad m.fl. har genomförts utifrån olika tema under 2023 med fokus på att skapa fler generationsmöten och minska ofrivillig ensamhet. Nästa forum arrangeras på Högskolan Kristianstad den 27 februari

Inom Kristianstads kommun finns även en styrgrupp där representanter från idéburen sektor och Kristianstad kommun arbetar med insatser utifrån Handlingsplan för samverkan mellan Kristianstads kommun och idéburen sektor. Exempelvis så arrangeras tematräffar och dialogmöten. Mer information om handlingsplanen och tematräffar etc. finns via länken:

Mer information och tips på föreningsbidrag etc. finns att ta del av här:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll