Vi genomför regelbundna medarbetarundersökningar för att få reda på vad medarbetarna tycker är bra, vad som kan göras bättre och hur vi som jobbar här tillsammans kan utveckla en god och hälsofrämjande arbetsplats. Senaste medarbetarenkäten gjordes i september 2022.

I september 2022 svarade 84 procent av våra medarbetare på enkäten. Undersökningen mäter medarbetarnas upplevelse av fyra områden: arbetsklimat, ledarskap, organisation samt visioner och mål.

Våra resultat på kommunövergripande nivå är bra och allra bäst står vi oss i områdena ledarskap och arbetsklimat. Vad gäller områdena organisation samt visioner och mål, kan vi konstatera att vi blivit bättre vad gäller visioner och mål, medan vi ligger kvar på samma nivå i området organisation. Resultatet visar tydligt att medarbetarna känner stolthet, arbetsglädje och en allt större vilja att rekommendera Kristianstads kommun som arbetsgivare.

–Det är glädjande att se att mycket är bra och att våra medarbetare känner så stor arbetsglädje. Det är också positivt att viljan att rekommendera Kristianstads kommun som arbetsgivare blivit större. Det finns självklart saker att fundera över, exempelvis medarbetarnas upplevelse av att organisationen är otydlig. Men jag är särskilt stolt över de fina omdömen vi får vad gäller arbetsklimat och ledarskap. För den enskilda medarbetaren är detta viktigast av allt, säger Anders Johansson, kommundirektör.

Trots ett gott resultat finns det fortfarande utmaningar som vi måste ta oss an och det ska vi göra i god samverkansanda.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll