Namnberedningen är ett beredande organ under kultur- och fritidsnämnden i Kristianstads kommun.

Namnberedningen ska, inför beslut om namnfrågor, allsidigt belysa och analysera förutsättningar för val av namn på gator, vägar, kvarter och platser (parker, broar) i Kristianstads kommun.

Ledamöterna i namnberedningen

 • Lena Ohlsson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
 • Jens Johansson (SD)
 • Kalle Olofsson (S)

Ersättare

 • Björn Jönsson (S)
 • Dick Nystrand (SD)
 • Anders Gunnarsson (M)

Adjungerade tjänstemän

 • Peter Rosengren, utredare, kultur- och fritidsförvaltningen
 • Katarina Olsson, stadsantikvarie, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Anette Merkel, lantmäteriingenjör, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Maria Jarnemo, kartingenjör, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Björn Rosenberg, sakkunnig, fd Skånes hembygdsförbund
 • Bertil Helgesson, sakkunnig, fd Regionmuseet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?