Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det politiska ansvaret för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Det innebär att vi bland annat tar beslut som rör idrottsanläggningar, badanläggningar och offentlig konst.

Vi ansvarar för biblioteken, teatern, kulturhuset Barbacka, konsthallen och Kulturkvarteret. Kristianstads konsthall och Kulturkvarteret är utlagda på driftentreprenad.

Vi ansvarar också för våra idrottsanläggningar, simhall och friluftsbad.

Vi stöder kommunens fritidsgårdsverksamhet och det omfattande föreningslivet med bidrag. Vi ansvarar även för inköp av konst och för den konstnärliga gestaltningen av offentliga miljöer.

Kultur- och fritidsverksamheten ska spela en viktig roll för tillväxt och attraktivitet samt ha ett starkt medborgarperspektiv utifrån social hållbarhet, där barn och unga är en prioriterad målgrupp. Med bas i människors behov av sammanhang, stimulans och skapande ska kultur- och fritidsverksamheten ge rika möjligheter till delaktighet, eget utövande och skapande genom hela livet.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Kallelser, protokoll och styrande dokument

Ledamöter och ersättare

I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?