Norra Strö fritidshem och förskola

Exteriörbild av Norra Strö förskola som är en fristående verksamhet.

Norra Strö fritidshem och förskola är en fristående verksamhet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?