Tilläggsbelopp

Här finns barn- och utbildningsförvaltningens information, blanketter och riktlinjer för tilläggsbelopp till fristående verksamheter.

Fristående verksamheter kan ansöka om tilläggsbelopp för följande:

  • om den fristående skolan bedriver modersmålsundervisning i egen regi
  • för obligatorisk lovskola i åk 8 och 9
  • för barn och elever som har behov av extraordinära stödåtgärder

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?