Staden under 1900-talet

Från sekelskiftet och under 1900-talet har stadens tillväxt i huvudsak skett utanför den ursprungliga fästningsstaden. De flesta stora arbetsplatserna har också etablerats i utkanterna.

En vy från Allömässan på Stora Torg på 1900-talet.
En vy från Allömässan på Stora Torg på 1900-talet.

Tillbaka

Inflyttning till staden och befolkningstillväxt har efterhand skapat ett större behov av bostäder. Förutsättningar för utbyggnad skapades genom stadsplanen från 1888 och de slutna stadskvarteren kom att byggas ut från sekelskiftet.

Från 1930 till 1960 fördubblades folkmängden i Kristianstad – från ca 14 000 till 28 000.

Nedläggning av en del stora arbetsplatser kring centrum har skapat och skapar förändringar. En historisk markering är nedläggningen av de två regementena 1994. Prägeln av militärstad har därmed förändrats. P6/Fo14:s område på Näsby har förvandlats till högskola och A3:s sista regementsområde i Kristianstad i Norra Åsum är hemvist för bland annat Wendesgymnasiet olika utbildningar.

Sedan 1980-talet har den allt starkare inriktningen mot att bevara natur- och kulturmiljöer i Kristianstad inneburit ett kontinuerligt arbete med Kristianstads Vattenrike, ett våtmarksområde som är unikt både till sin karaktär och sin belägenhet med delar mitt inne i Kristianstad.

Tillbaka

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.