Åhus

Åhus är en attraktiv ort och har många tillresande turister under sommarhalvåret.  Långa sandstränder och en medeltida stadskärna lockar både besökare och boende. Sommaren fylls av idrotts- och nöjesevenemang.

Helgeåns utlopp i Hanöbukten har i långa tider varit en naturlig knutpunkt för utbyte av varor. Redan vid mitten av 700-talet e Kr fanns en marknads- och hantverksplats ca 2 km uppströms nuvarande Åhus.

Åhus historia, ursprungligen under namnet Aos (vilket betyder åmynning) går tillbaka till år 1252. Men man vet att det längs Helgeå existerade boplatser långt tidigare där handelsmän och hantverkare samlades och då från hela Östersjöområdet. Transval i södra Åhus är ett sådant område, som vid utgrävningar gett fynd från 700-900-talen och som har stora likheter med fynd från vikingastaden Birka.

Åhus blir stad

Åhus S:ta Maria kyrka
Den vackra Mariakyrkan i Åhus.

Åhus omnämns första gången i skriftliga källor 1149 då området förlänades till ärkebiskopen Eskil i Lund. Sedan gick allt mycket snabbt. Den vackra Mariakyrkan samt borgen Aose Hus byggdes under 1100-talets senare hälft och under 1200-talet utvecklades Åhus till en med den tidens mått stor stad (vilket också speglades i den förhållandevis stora kyrkan). Här fanns en stadsstruktur med vägar och bebyggda tomter och fynd visar att olika hantverkare levde och arbetade här. I skriftliga källor nämns både spetälskehospital och dominikanerkloster och det är också nu, år 1299, som man hittar ordet stadsprivilegier. Staden utvecklades inte bara som handelsstad utan också som en sjöfartsstad och centrum för fisket i hela östra Skåne. Återigen var utflödet av Skånes största flod av stor betydelse för ortens utveckling.

12- och 1300-talen var oroliga tider i Åhus historia. Det förekom strider mellan ärkebiskopen och kungamakten. För att ge staden skydd byggde man i början av 1300-talet en stadsmur med vallgrav. Vallgraven i sin tur förstärktes i väster och norr med en mur som också senare försågs med flankeringstorn. Trots detta drabbades ofta Åhus av fienden som både plundrade och brände staden. Från att ha varit en viktig medeltida ärkebiskopstad blev Åhus efter reformationen en vanlig handels- och hamnstad.

Ål, snus och brännvin

År 1617 förlorade Åhus stadsrättigheterna i och med Kristianstads grundläggande år 1614. Borgare fick bara utnyttja sina rättigheter som handelsidkare i städer och Christian IV var noga med att den nya staden inte bara skulle vara en fästningsstad. Här skulle idkas handel också. Århundradena som sedan följde var Åhus en ganska obetydlig ort, men den överlevde och blomstrade på nytt i och med att järnvägen kom till byn i slutet av 1800-talet. Då följde en period där Åhus som ort blev känt för både ål, snus och brännvin. Numera kan man bara använda kändisskapet på först och främst brännvinet. "Det absolut renaste i världen" och så förstås ålakusten med de unika ålabodarna, fortfarande ett levande kulturminne och numera utnämnt till ett immateriellt kulturarv.

Först i och med att hamnen förbättrades och järnvägen drogs till Åhus under 1800-talets senare del påbörjades en ny blomstring.

Långa sandstränder i Åhus
Långa sandstränder i Åhus
Årligen återkommande beachfotboll
Årligen återkommande beachfotboll/beachhandboll på stranden i Åhus

I dag är Åhus en attraktiv ort med drygt 10 000 bofasta och minst lika många som bor i stugor och hotell under sommarhalvåret. Flera evenemang äger rum under sommaren såsom Åhus Beachhandboll och Åhus Beachfotboll, Ålafestivalen, vinvandring, hamnfest, jazzfestival med mera. Med sina långa sandstränder och en medeltida stadskärna lockar Åhus såväl svenska som utländska turister. Åhus har faktiskt Sveriges näst bäst bevarade medeltida stadskärna efter Visby. Åhus har också blivit ett centrum för konst och design med ett antal duktiga konstnärer och formgivare.

Bland de lokala företagen kan nämnas The Absolut Company med tillverkning av Absolut Vodka och ett antal välkända designföretag såsom Blå Station, Ateljé Lyktan, Studio Glashyttan och Åhmans inredningar.

Åhus var också välkänt för sin tobaksodling ända in på 1960-talet.

Sedan 1971 är Åhus en del av Kristianstads kommun.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.