Konsumentvägledning

Här har vi samlat länkar till organisationer och myndigheter dit du kan vända dig för att få hjälp i olika konsumentfrågor. Kristianstads kommun har ingen konsumentvägledning i egen regi.

Medborgarcenter hjälper dig med information och upplysningar om var man kan få hjälp med konsumentfrågor. 

Hallå konsument

Konsumentverkets upplysningstjänst där du kan ställa frågor om köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer, hållbara val och annat du behöver hjälp med.

Hallå konsument

Allmänna reklamationsnämnden

Prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av konsumenter. De har ingen rådgivning.

Allmänna reklamationsnämnden

Budgetrådgivning och skuldsanering

Hos kommunens budgetrådgivare kan du få råd och hjälp om budget, vardagsutgifter och hitta lösningar på betalningsproblem. De hjälper dig om du vill ansöka om skuldsanering.

Budgetrådgivning och skuldsanering

Energi- och klimatrådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare ger råd och stöd om du har frågor om uppvärmning och energieffektivisering i din bostad. Ger också vägledning när det gäller val av transporter och drivmedel.  

Energi- och klimatrådgivning

Fastighetsmäklarinspektionen

Är en statlig tillsynsmyndighet som registrerar och granskar mäklare samt informerar om god fastighetsmäklarsed.

Fastighetsmäklarinspektionen

Konsumenternas

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner fakta och vägledning när det gäller försäkringar, lån, betalningar, pensioner och sparande.  

Konsumenternas

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumentverket

Arbetar med tillsyn, kontroller och omvärldsbevakning för att du som konsument ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut när du köper varor eller tjänster. På deras webbplats hittar du bland annat olika testresultat och råd och stöd vid reklamationer.

Konsumentverket

Konsument Europa

Konsumentinformation och råd när du handlar eller vill klaga på varor och tjänster inköpta i ett annat EU-land, Norge och Island.

Konsument Europa

Telekområdgivarna

Ger vägledning och hjälp om abonnemang för tv, telefoni och bredband.

Telekområdgivarna

Om boende

Informationen kommer från Boverket och Konsumentverket och är anpassad efter olika boendesituationer. Till exempel för dig som hyr, äger eller vill köpa eller sälja din bostad. Finns även information till dig som vill renovera.  

Om boende 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.