Kulturnyckeln

Kulturnyckeln är Kristianstads kommun egen kulturgaranti som riktar sig till barn i förskolan (från 3 år) och alla elever i grundskolan.

Kulturnyckeln

Varje läsår presenteras nytt innehåll i Kulturnyckeln som är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i kommunen och det ingår även gratis transport till utbudet som erbjuds. Kulturnyckeln innebär att ALLA barn och elever i Kristianstads kommun kan få ta del av kultur i förskolan och grundskolan. Det innebär en förbättrad möjlighet för ALLA barn och elever, att kontinuerligt under HELA sin skoltid få möta olika former av extern professionellt producerad kultur. 

Vårt nya bokningssystem hittar du här:
kulturnyckeln.kristianstad.se

Observera att inloggningsuppgifter har skickats till samtliga rektorer/förskolechefer samt kulturombud.

Vill du se programmet för lå 17/18 som PDF, se länken nedan för filen.