Kulturnyckeln

Kulturnyckeln är Kristianstads kommun egen kulturgaranti som riktar sig till barn i förskolan (från 3 år) och alla elever i grundskolan. De erbjuds varje läsår både kulturupplevelser och möjlighet till estetiskt skapande. Lärare erbjuds kompetensutveckling.

Kulturnyckeln

Kulturnyckeln är kostnadsfri för alla skolor och förskolor i kommunen och det ingår även gratis transport till utbudet som erbjuds. Kulturnyckeln innebär att ALLA barn och elever i Kristianstads kommun kan få ta del av kultur i förskolan och grundskolan. Det innebär en förbättrad möjlighet för ALLA barn och elever, att kontinuerligt under HELA sin skoltid få möta olika former av extern professionellt producerad kultur. Ansvariga pedagoger i respektive förskola/skola kan boka innehållet. Gå in under rubrikerna och se vilket utbud som din grupp/klass kan ta del av under läsåret.