Valnämnden har ansvaret att genomföra allmänna val till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. Vi genomför även folkomröstningar och extra val om kommunfullmäktige eller riksdagen beslutar om det.

Vi ansvarar för indelningen i valdistrikt och ser till att vi har tillgängliga vallokaler. Vi ska även se till att det finns röstmottagare.

Valkretsar och valdistrikt

Kristianstads kommun är indelad i två valkretsar, väster respektive öster, och 43 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där 5-8 röstmottagare tar emot väljarnas röster och genomför en preliminär sammanräkning. Totalt utser valnämnden ca 300 röstmottagare och är även ansvariga för att de får utbildning inför valet.

Valkrets väster, valdistrikt

Följande valdistrikt ingår i valkrets väster:

 • Centrum
 • Charlottesborg – Härlöv
 • Degeberga – Hörröd – Huaröd
 • Everödsbygden
 • Färlöv
 • Hedentorp – Åsum
 • Köpinge – Nöbbelöv
 • Näsby norra
 • Näsby södra
 • Söder
 • Söder – Udden
 • Tollarp – Linderöd – Äsphult
 • Tollarp centrum norra
 • Tollarp centrum södra
 • Träne- Djurröd- Skepparslöv
 • Vilan – Långebro
 • Öllsjö
 • Önnestad – Norra Strö
 • Österslöv – Fjälkestad
 • Uppsamlingsdistrikt

Valkrets öster, valdistrikt

Följande valdistrikt ingår i valkrets öster:

 • Bäckaskog
 • Egna Hem – Parkstaden
 • Fjälkinge – Nymö
 • Gamlegården 1
 • Gamlegården 2
 • Gustav Adolf – Rinkaby
 • Hammar
 • Hammarslund – Gamla Hammar
 • Kulltorp
 • Lyckans Höjd
 • Nosaby
 • Oppmanna – Vånga – Arkelstorp
 • Sommarlust
 • Yngsjö – Vittskövle – Maglehem
 • Åhus Centrum
 • Åhus Transval – Sånna
 • Åhus Täppet
 • Åhus Vanneberga – Östra Sand
 • Åhus Vattentornet – Ripa
 • Åhus Äspet
 • Östermalm
 • Österäng
 • Östra Fäladen
 • Uppsamlingsdistrikt

Mandatperioden för riksdag, kommunfullmäktigen och regionfullmäktige är fyra år.

Kallelser, protokoll och styrande dokument

Ledamöter och ersättare

I nämnden finns sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?