Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har det politiska ansvaret för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Det innebär att vi tar beslut om kommunala lokaler som skolor och underhåll av gator och grönytor.

Vi ansvarar också för vatten- och avloppsförsörjning (VA). Vi är även trafiknämnd vilket innebär att vi ansvarar för trafiktillstånd.

Tekniska förvaltningen, tidigare kallad C4 Teknik, arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Kallelser, protokoll och styrande dokument

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Ledamöter och ersättare

I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?