Det finns stöd att få genom kommunens egna verksamheter. Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns kan du klicka på verksamheten för att komma till deras sida. Längst ner på sidan finns också finns tips på verksamheter som finns utanför kommunen.

Är du utsatt för våld i nära relation? Det finns stöd och hjälp att få genom kommunen. Särskilt utbildad personal kan hjälpa till med bland annat rådgivning, praktisk hjälp i en akut situation, skydd och ekonomisk hjälp.

Till Ungdomsbasen kan du som är ungdom mellan 16-25 år och du som är förälder eller närstående vända dig för att få stöd och rådgivning kring frågor om missbruk, relationer och andra personliga problem.

Fältgruppen/ungdomsservice arbetar uppsökande med ungdomar 12-20 år och deras föräldrar samt drogförebyggande med ungdomar upp till 25 år.

Maria Skåne Nordost är en mottagning för dig som är under 25 år och har problem med alkohol och/eller andra droger. Hos dem kan du få information, rådgivning och individuell samtalsbehandling.

Personligt ombud Kristianstad finns för dig som är 18-65 år och som har omfattande psykiska svårigheter i det dagliga livet. Ett personligt ombud kan ge stöd till en förändring.

Budget- och skuldrådgivning finns för dig som behöver stöd med att få ordning på din ekonomi. Rådgivningen är gratis.

Om du är i behov av samtal finns det olika möjligheter beroende på vad du vill prata om:

Om du vill ha hjälp med att kontakta någon verksamhet går det bra att kontakta Ungdomstorgets personal så hjälper vi till.

Saknar du någon verksamhet som borde finnas på sidan? Kontakta gärna Ungdomstorget och tipsa oss om det.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?