Tre ungdomar som plockar skräp

Aktiv sommar är en del av kommunens förebyggande arbete som har genomförts årligen sen 2014. Under två veckor får ungdomar mellan 13–15 år möjlighet att arbeta på förmiddagen och vara med på en aktivitet på eftermiddagen.

Aktiv sommar genomförs av Kristianstads kommun i samverkan med Svenska kyrkan, HSB, ABK, Kristianstads fritidsgårdsforum (KFGF). Ansökan till Aktiv sommar görs på skolan som den unga går på.

Syftet är att inkludera ungdomar

Syftet med aktiv sommar är att inkludera ungdomarna i ett socioekonomiskt utsatt område och ge dem ett meningsfullt arbete och kostnadsfria aktiviteter. En mindre summa utgår för förmidagens arbete som består av lättare trädgårdsskötsel som HSB och ABK anordnar. KFGF står för eftermiddagens aktiviteter.

Tidig förebyggande insats

Aktiv sommar är en tidigt förebyggande insats som är tänkt att stärka ungdomarnas skyddsfaktorer och skapa trygghet på området som de arbetar på. Arbetsgruppen, som består av 15 ungdomar, 6 feriearbetare, två handledare eller samverkanspartner och en projektledare, ska arbeta på ett förebyggande förhållningssätt. Det är viktigt att ungdomarna och feriearbetarna känner att de utvecklas under arbetets gång. Målet är att öka tryggheten och trivseln i området.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?