Seger över döden

Konstverket Seger över döden av Stig Carlsson

© Stig Carlsson, Seger över döden/Bildupphovsrätt 2016.

Konstverket beskriver i Boken om Västra Vram: "Ett fundament av svart diabas bär upp tre block av röd Vångagranit, liksom undanträngda av ett knippe smala blad av ärgad koppar." Livet kan inte förkvävas utan det spirar mitt i mörkret.

Konstnär Stig Carlsson föddes i Lidköping, utbildades vid Konstfackskolan 1951–1954 och är representerad med offentliga arbeten bland annat i Lidköping, Hägerstens kyrka (Stockholm), Ljungby, Karlshamn och Lund.

Skulpturen köptes in 1985 för församlingsmedel.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll