konst på väggen på fotbollsarenan

På Kristianstads fotbollsarena sitter inges idees konstverk "Look at you".

Kultur- och fritidsförvaltningen och Kristianstads konsthall ansvarar tillsammans med kommunens konstkommitté för inköp, produktion och placering av offentlig konst.

Kommunen avsätter årligen ett anslag för inköp av icke byggnadsanknuten konst på 100 000 kr. För särskilda projekt finns det ett par mindre fonder att tillgå. C W Olanders, Otto Ericsons och Oscar Petterssons fonder.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll