På Kristianstads fotbollsarena sitter inges idee "Look at you".

Kommunen avsätter årligen ett anslag för inköp av icke byggnadsanknuten konst på 100 000 kr. För särskilda projekt finns det ett par mindre fonder att tillgå. C W Olanders, Otto Ericsons och Oscar Petterssons fonder.

Kultur- och fritidsförvaltningen och Kristianstads konsthall ansvarar tillsammans med kommunens konstkommitté för inköp, produktion och placering av offentlig konst.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll