Kulturpris och kulturstipendium

Kristianstads kommuns kulturpris och kulturstipendium är på 50 000 kr respektive 25 000 kr och delas ut på Kulturgalan på Kulturkvarteret fredag 25 oktober 2024.

Föreslå 2024 års kulturpristagare och kulturstipendiat

Kristianstads kommuns kulturpris är på 50 000 kronor och tilldelas någon som har utfört värdefulla insatser på kulturens område och som är född, bosatt eller utövar sin verksamhet i kommunen. Ett kulturstipendium på 25 000 kronor delas ut till yngre, lovande kulturarbetare som är födda eller bosatta i kommunen, som bidrag till fortsatt utbildning eller annan utvecklande verksamhet.

Nominera en person eller förening till kulturpriset. När det gäller kulturstipendiet kan du både nominera söka själv och nominera någon annan.

Senast den 15 maj 2024 vill vi ha din nominering.

Nomineringen avser
Nomineringen avser


Eventuella bilagor skickas till:

Pris och stipendium delas ut under festlig inramning med musik, mingel och artistframträdanden på Kulturgalan på Kulturkvarteret 28 oktober 2024.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?