Joan Miró originalaffischer

Kristianstad har blivit en fantastisk kulturskatt rikare sedan Nils Tryding 2003 donerade hela sin samling med Joan Mirós originalaffischer till Kristianstads kommun och Kristianstads konsthall.

Det handlar om 154 affischer som omspänner tiden 1937–1983. Några av dem signerade av Miró och ibland med personliga dedikationer till Nils Tryding. De flesta av affischerna är utförda som litografier men här finns även seriegrafier och träsnitt.

För den katalanske konstnären Joan Miró (1893–1983) var affischkonsten ett effektivt och intressant sätt att nå ut till de breda folklagren. Den första affischen gjorde han 1937 för att stödja den franska republikens kamp mot Franco och fascismen. Den katalanska identiteten återkommer som motiv i flera av bilderna. Han gjorde även affischer för fotbollslaget Barcelona FC, liksom för Unesco och Amnesty. Ett stort antal av affischerna speglar också Mirós intresse för musik och litteratur.

Första gången Nils Tryding visade delar av sin samling var på Kristianstads museum 1973. Då gjorde Miró också en affisch direkt till utställningen. Denna bild har blivit en viktig och sammanhållande symbol för samlingen i Kristianstad.

Affischsamlingen kan hyras mot en fastlagd avgift. Samlingen har, förutom i Kristianstads konsthall, på senare tid visats i bland annat i Tyskland, Finland, Danmark, Litauen, Polen och Ungern.  Svenska institutioner som har visat samlingen är, bland andra, Västerås konstmuseum, Halmstads konstmuseum och Kristinehamns konsthall.

Konstverken skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.
Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverken till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Vid önskan att nyttja verk ska du kontakta Bildupphovsrätt i Sverige på telefonummer 08-545 533 80 eller via e-post:

Nils Tryding avled 20 december 2020 i en ålder av 91 år.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 22 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll