Sabinskorna rövas bort

Konstverket Sabinskorna rövas bort av Anders Olsson

© Anders Olsson/Sabinskorna rövas bort Bildupphovsrätt 2016.

Skulpturen beskriver ett tillfälle i Roms historia under en tid då det fanns få kvinnor.

Grannstaden Sabinas invånare hade bjudits till en religiös fest med idrottstävlingar.Mitt under festen gav Roms grundläggare, Romolus, ett tecken med sin röda mantel varvid alla romerska män som saknade hustru, rusade fram och slet åt sig sabinarnas döttrar. 

Skulptören Anders Olsson, som även var målare, föddes 1880 i Rinkaby. Med lyrisk lekfullhet gjorde han realistiska och detaljrika skulpturer. Djur, barn och kvinnor är återkommande i dessa figurer.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad
Bengt Månsson, Rick Forsling (1993), Kristianstad Skulpturstaden

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll