Romantisk konstruktion

Konstverket Romantisk konstruktion av Sivert Lindblom

© Sivert Lindblom/Romantisk konstruktion Bildupphovsrätt 2016.

Romantik i brons och järn, en kombination kanske lika omöjlig att finna ut som de många sidorna hos oss själva. En skarp profil som dras ut till en fri skepnad med allmänmänskliga men tomma drag. Skulpturen väcker frågeställningar om vad som är typiskt mänskligt.

Konstnären föddes 1931 i Husby och har experimenterat med en rad olika tekniker, från ytskrovliga bronser till blankpolerade figurer ofta formade efter hans egen siluett.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad
Bengt Månsson, Rick Forsling (1993), Kristianstad Skulpturstaden

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll