Konstverket Ricercare av Carl Magnus

© Carl Magnus/Ricercare Bildupphovsrätt 2016.

Fästningsstaden Christianstad anlades på 1600-talet av försvarstekniska skäl i ett moras- och vattenområde kring Helge å med Araslövssjön i norr och Hammarsjön i söder. Hammarsjön hade en nordostlig stor grund vik som kallades Nosabysjön och sträckte sig ända upp till Nosaby kyrka.

Den internationellt kände konstnären Carl Magnus har skapat ett modernt land- och sjömärke placerat just vid denna strandlinje och i anslutning till de marklägenheter som ABK uppförde 1993.

Carl Magnus är berömd för asketiskt strama, genomarbetade formteman (typ pyramid, obelisk, trappa). Även detta 1,3 m höga konstverk av sammansatta kopparplåtar kännetecknas av enkla renodlade former och en utsökt materialbehandling. Ricecare, italienska för "söka" uttalas med sje-ljud och sydeuropeiskt a.

Skulpturen ägs av AB Kristianstadsbyggen.

Källa: Sune Friström, Trond Grönvold (2000), AB Kristianstadsbyggen 1950–2000

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll