Konstverket Pelle av David Wretling

© David Wretling/Bildupphovsrätt 2016.

AB Kristianstadsbyggen satsar vid bygget i kvarteret Valthornet på en trivsam närmiljö och köper för 7000 kr in en bronsskulptur.

Gossen som välter en vattenkruka, placerad i plaskdammen, som numera är torrlagd, är utförd i brons och cirka 60 cm hög utan sockel. Den sattes upp 1952 och är utförd av konstnär David Wretling. Wretling studerade vid Konstakademien 1922–1925 med Carl Milles som lärare och vid Académie Scandinave i Paris 1930. Han är representerad med monumentala verk på många platser i Sverige.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll