Konstverket Pandora av Bert Johnny Nilsson

© Bert Johnny Nilsson, Pandora/Bildupphovsrätt 2016.

Vid Finlandshusen står detta konstverk med vattenspel. Över vattenytan löper en planet längs ett bågformat himlavalv.

Vid sidan om hukar en betänksam människa i naturlig storlek. Konstverket ingår i konstnärens Rymdserie. Var från 1999 placerad vid Riksens Ständer men fick sin nuvarande placering 2008.

Konstverket är bekostat av  AB Kristianstadsbyggen.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll