Nonfigurativ utsmyckning

Konstverket Nonfigurativ utsmyckning av Arne Sandström

På Sparbankens fasad och cirka 5 meter ovan mark är den här nonfigurativa reliefen i koppar placerad.

Den sattes upp i samband med att det nya Sparbankshuset färdigställdes 1970.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll