Konstverk Mosaiker av Axel Olsson

De sex mosaikerna, cirka 65x65 cm, är utförda i marmor av skulptör Axel Olsson. De föreställer i port nr 10 "Kärnfamiljen": mamma med spädbarn, mamma med tonåring och mormor med barnbarn samt i port nr 12 "Hantverksyrken": murare, snickare och smed.

Konstverken ägs av AB Kristianstadsbyggen.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll