Modified social bench P

Konstverket Modified social bench P av Jeppe Hein

Jeppe Heins bänkar är interaktiva skulpturer där man engagerar sin kropp för att få förståelse för konstverket.

Genom att prova olika positioner bjuder bänken in till delaktighet, interaktion, fantasi, medskapande och lek. Detta är en skulptur för generationsöverskridande möten, samtal, vila och aktivitet. Kroppen och dess olika sinnen stimuleras av denna skulptur som eggar fantasin att lösningsorienterat leka fram den perfekta positionen.

Kristianstads kommun tillämpar sedan 2008 1 %-regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll