Konstverket Miraklet av Anders Jönsson

© Anders Jönsson - Bildupphovsrätt 2024

Bronsskulpturen föreställer en knäliggande kvinna, som håller upp ett spädbarn framför sig. Verket är utfört av Anders Jönsson, utbildad i München och Paris.

Han har utfört många fontäner, dopfuntar, porträtt och djurskulpturer samt kolossalbyster till Malmö idrottsplats och Stockholms stadion.

Gottfried Pihls donationsmedel.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll