Konstverket Masaikvinna av Arne Sandström

Kvinnan från Afrika som med värme och stolthet förmedlar givmildhet och delar med sig av livskraft ur sitt bröst. Väl avvägd naturalism som visar ett moderskap, gemensamt för alla kulturer. Lätt klädd och i obestämd ålder står hon barfota med blicken riktad mot fjärran. Kanske med tankarna hos alla de liv som aldrig fått en chans.

Skulpturen är bekostad av C W Olanders fond och ägs av Kristianstads kommun. Den sattes upp första gången vid Sommarro 1986. Flyttades 2012 till entrén vid Christiansro.

Skulptören Arne Sandström föddes 1913 i Stockholm och dog 1990. Han studerade vid Konsthögskolans skulpturlinje och var teckningslärare 1956–1959. Därefter ägnade han sig i huvudsak åt skulptur i gips, trä, sten och brons. Fick Kristianstads kulturpris 1977.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad
Bengt Månsson, Rick Forsling (1993), Kristianstad Skulpturstaden

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll