Konstverket Masaikvinna av Arne Sandström

Kvinnan i naturalistisk stil visar tidens intresse för världen utanför Sverige. I vår tid tolkas konstverket annorlunda än vid den tid då det skapades.

Skulptören Arne Sandström föddes 1913 i Stockholm och dog 1990. Han studerade vid Konsthögskolans skulpturlinje och var teckningslärare 1956–1959. Därefter ägnade han sig i huvudsak åt skulptur i gips, trä, sten och brons. Fick Kristianstads kulturpris 1977.

Skulpturen är bekostad av C W Olanders fond och ägs av Kristianstads kommun. Den sattes upp första gången vid Sommarro 1986. Flyttades 2012 till entrén vid Christiansro.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll