Konstverket Marmorlinjen av konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén

© Anna Högberg och Johan Tirén/Bildupphovsrätt 2020.

Statens konstråds konstnärliga gestaltning Marmorlinjen är en 500 meter lång marmorlinje som sträcker sig från Hjärte­backeparkens runda form och sedan vidare längs med Drabantvägen, över Bataljonsvägen och in i Gamlegården där den passerar den större gården, äldreboendet och sen slutar vid förskolan och gångvägarna in mot Gam­legårdens centrala park.

Konstverket är en del i regeringssatsningen Äga rum, och 15 platser i Sverige har fått verk, däribland Kristianstad och Gamlegården.

Konstnärernas programförklaring:
”En cirka 500 meter lång linje av marmor löper som en teckning, en antydning, en väg mellan Gamlegårdens flerbostadshus och villorna i Näsby. 

En linje att balansera på eller kanske stiga över, en linje som påminner oss om den balansgång det kan vara att ta sig mellan olika platser i livet, men också en linje som pekar mot nya möjligheter oavsett om du följer den från Näsby mot Gamlegården eller Gamlegården till Näsby.

Med Marmorlinjen vill vi arbeta med ett verk som både får ta plats och samtidigt smälter in i Gamlegårdens och Näsbys befintliga miljö. Ett verk som så att säga ligger i markplanet men samtidigt genom sitt material signalerar tyngd och inte minst ur ett konsthistoriskt perspektiv värde. Historiskt har marmor varit en markör för rikedom och status. Det har använts i såväl klassiska skulpturer som monument och byggnadsverk. Vi tycker det är fint att ladda området med den här markören, samtidigt som vi formmässigt låter den bli en integrerad del av det existerande stadsrummet. En sorts lek som spelar tillbaka på samtal och diskussioner som vi haft kring bilden av Gamlegården och platsens identitet, högt och lågt, värde och värderingar.” 

Verket blir på ett sätt både upphöjt samtidigt som det också rent bildligt kan trampas på och också kommer att påverkas av tiden. 

Statens konstråd och Statens kulturråd arbetade under åren 2016–2018 tillsammans med Regeringens satsning Äga rum. Regeringens direktiv var att satsningen ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Regeringens uppdrag till Statens konstråd var att förbereda en kultursatsning i vissa bostadsområden med inriktning på konstnärlig gestaltning med det övergripande syftet att ”skapa goda förutsättningar för ökat inflytande, delaktighet och utbud av kultur och konstnärlig gestaltning i vissa bostadsområden. Satsningen utgick från de boendens behov och önskemål och präglas av ett brett medborgarinflytande.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll